Inštitúcie EÚ sa dohodli: Podiel obnoviteľných zdrojov bude 32 %

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Komisia, Parlament a členské štáty včera dosiahli politickú dohodu o cieli v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Komisia zdôraznila, že táto dohoda znamená, že dva z ôsmich legislatívnych návrhov balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, prijatého v novembri 2016, už dostali súhlas europarlamentu.

Minulý mesiac (14.5.) bola v EP prijatá smernica o energetickej účinnosti budov. Podľa stanoviska eurokomisie ide o pokrok a ďalší impulz pre dobudovanie Energetickej únie.

Záväzný cieľ

Nový regulačný rámec zahŕňa záväzný cieľ zaistiť 32-percentný podiel obnoviteľnej energie v EÚ do roku 2030. Vrátane doložky, že do roku 2023 bude možné upraviť tento podiel smerom nahor. Ide o krok, ktorý prispeje k politickej priorite EK, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Dohodnuté pravidlá pre tento sektor slúžia aj na vytvorenie priaznivejšieho prostredia na urýchlenie verejných a súkromných investícií do inovácií a technologickej modernizácie v prospech rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, čo zároveň podporí tvorbu nových pracovných miest.

Šéf európskej jadrovej lobby: Obnoviteľné zdroje majú skryté náklady

ŠPECIÁL / Všetky náklady na posilnenie sietí, záložných systémov a skladovania energie sa v nákladoch na nový obnoviteľný zdroj zvyčajne nezohľadňujú, tvrdí šéf Foratomu YVES DESBAZEILLE.

Plnenie parížskej dohody

Eurokomisár pre klimatické opatrenia a energetiku Miguel Arias Caňete v tejto súvislosti pripomenul, že „obnoviteľné zdroje energie sú dobré pre Európu a Európa dnes je dobrá v oblasti obnoviteľných zdrojov energie“. Podľa jeho slov je medziinštitucionálna dohoda významným víťazstvom v úsilí o odblokovanie skutočného potenciálu prechodu Európy na čistú energiu.

„Tieto nové ambície nám pomôžu pri plnení záväzkov parížskej klimatickej dohody, prejavia sa vo vyššom počte pracovných miest, nižších účtoch za spotrebu energie pre spotrebiteľov a menším dovozom energie,“ zhodnotil situáciu Caňete.

Otvorené body v balíku Čistá energia

Komisár zároveň vyzval Európsky parlament a Radu, aby pokračovali v procese rokovaní a dohodli sa aj na ďalších bodoch balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Zákon o zelených energiách: Výrobcovia sa boja obmedzenia súťaže, SaS by hlasovala proti

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že jeho návrh zákona o obnoviteľných zdrojoch reaguje na európske trendy. Podľa SAPI ide novela proti filozofii energetickej únie.

Politickú dohodu o zvýšenom využívaní obnoviteľných zdrojov energie musí ešte oficiálne schváliť Európsky parlament a ministri členských štátov (Rada EÚ). Po ich súhlase aktualizovaná smernica nadobudne platnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať k dispozícii 18 mesiacov na to, aby nové prvky smernice zaviedli do vnútroštátnej legislatívy.