Japonsko ohlásilo „neambiciózny“ plán na znižovanie emisií

Japonsko, ako posledná krajina G7 oznámilo svoj národný príspevok ku globálnej klimatickej dohode, ktorú krajiny OSN podpíšu v decembri v Paríži.

Krajina sa do roku 2030 zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 26 percent v porovnaní s úrovňami v roku 2013.

Podľa správy agentúry Reuters japonský príspevok predstavuje viac ako ciele ktorejkoľvek inej vyspelej krajiny. Napríklad Spojené štáty prisľúbili do roku 2025 obmedziť emisie o 18-21 percent v porovnaní s rokom 2005, EÚ v rovnakom časovom horizonte zníži emisie o 24 percent.  

Analytici však Japonsko obviňujú, že výberom referenčného roku 2013 sa snaží neambiciózne plány „zamaskovať“ za lepšie.

Po fukušimskej katastrofe z roku 2011 Japonsko zaznamenalo prudký nárast emisií až o 10,8 percenta v porovnaní s rokom 1990. Dôvodom bol najmä návrat k výrobe elektrickej energie z uhlia a zmenného plynu.

26 percentné zníženie oproti roku 2013 sa podľa environmentálnej organizácie Climate Action Tracker rovná zníženiu emisií iba o 18 percent a menej v porovnaní s rokom 1990. Navrhované opatrenie preto považujú za „nedostatočné.“

„Japonsko môže dosiahnuť svoj navrhovaný cieľ iba na základe už existujúcich politík. Nemusí prijímať žiadne nové,“ naznačila skupina na svojej webovej stránke.

Environmentálny think-tank E3G už v apríli upozornil, že nedostatočné ambície ohrozujú konkurencieschopnosť Japonska v rámci nízkouhlíkovej ekonomiky a oslabujú jeho vplyv na svetovej scéne.

Japonská vláda zároveň oznámila, že plánuje do roku 2030 zvýšiť podiel vyrobenej energie z uhlia na 26 percent, zo zmenného plynu na 27 percent a obnoviteľných zdrojov na 22 až 24 percent. Podiel jadrovej energie by mal klesnúť z 30 na 20-22 percent.

Japonsko je 46 krajinou, ktorá sekretariátu OSN zaslala svoje národné príspevky ku klimatickej zmluve, ktorá má za cieľ obmedziť otepľovanie planéty pod 2 stupne Celzia.

Svoje príspevky už zaslali EÚ, USA, Kanada  aj Čína. Austrália naopak patrí medzi hŕstku vyspelých krajín, ktoré ešte neoznámili svoje klimatické záväzky po roku 2020.

Minulý týždeň austrálsky premiér Tony Abbott povedal, že jeho krajina presúva oznámenie cieľov na budúci mesiac s tým, že rozdiel medzi ostrovnou krajinou a zvyškom sveta je, že  „keď sa zaviažeme (Austrália) k znižovaniu emisií, tak tento cieľ aj dodržíme.“  „Ostatné krajiny postavia vzdušné zámky a potom nič nespravia,“ dodal.