Kachle v Hondurase, voda v Ugande. Fínske predsedníctvo kompenzuje letecké emisie

Helsinské letisko. [EPA-EFE/Mauritz Antin]

Ministerka životného prostredia Krista Mikkonenová priznala, že nie je možné zastaviť letecké presuny. V snahe reagovať na zmenu klímy však našla spôsob, ako ich odčiniť konkrétnymi opatreniami so „skutočným a trvalým účinkom“.

Fínsko vykompenzuje emisie spôsobené leteckou dopravou počas nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ.

Vo štvrtok (27. júna) to pred delegáciou európskych novinárov potvrdila fínska ministerka pre životné prostredie a zmenu klímy Krista Mikkonenová.

Ministerka spresnila, že tento cieľ jej krajina chce dosiahnuť financovaním štyroch projektov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov vo viacerých rozvojových krajinách sveta (Honduras, Laos, Uganda, Vietnam). Suma použitá na kompenzáciu emisií bude predstavovať približne 500 tisíc eur.

Skeptikov chcú presviedčať

Mikkonenová potvrdila, že v oblasti životného prostredia bude Fínsko na európskej úrovni presadzovať ciele trvalo udržateľného rozvoja, ochranu biodiverzity, rozvoj obehovej ekonomiky a v klimatickej politike sa pokúsi získať súhlas všetkých členských krajín na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050.

Zatiaľ sa tri krajiny tomuto dátumu bránia, Mikkonenová však upozornila, že Poliaci, Česi, aj Maďari si uvedomujú závažnosť tejto témy, majú však svoje špecifické obavy, kde im chce EÚ vyjsť v ústrety. Fínsko ich chce presviedčať častejšími rokovaniami, aj bilaterálne, a tiež sektorovými rokovaniami cez aspekty energetiky či financovania.

Termín pre uhlíkovú neutralitu skončil v poznámke pod čiarou

Európsky summit neviedol k jednohlasnej dohode na cieli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Česko sa bojí „zabitia“ priemyslu, Poľsko chce najprv záruku finančných kompenzácií.

Ministerka zároveň potvrdila, že Fínsko chce na domácej úrovni ambiciózny cieľ uhlíkovej neutrality dosiahnuť už v roku 2035. Spresnila, že už predošlá vláda si nechala vyhotoviť podrobné štúdie s vplyvom chystaných reforiem, vrátane daňovej, na jednotlivé odvetvia, ako sú doprava či energetika, a súčasná vláda v tomto projekte pokračuje.

„Spoliehame sa pravdaže aj na nové technológie, ktoré sa rýchlo vyvíjajú,” uviedla s odkazom na fakt, že tieto technológie by mali napomôcť plánom, že prechod na bezuhlíkovú ekonomiku bude nákladovo prijateľný a aj sociálne únosný.

Zakladajú novú tradíciu

Mikkonenová s odkazom na kompenzácie za emisie spôsobené letmi do Fínska a z neho počas predsedníctva priznala, že nie je možné zastaviť letecké presuny, ale v snahe reagovať na zmenu klímy našli spôsob, ako to vykompenzovať v podobe konkrétnych opatrení, ktoré budú mať „skutočný a trvalý účinok“.

Túto iniciatívu potvrdil aj nový fínsky premiér Antti Rinne, ktorý priznal, že Helsinki chcú touto cestou upriamiť pozornosť na klimatické dôsledky stretnutí štátnikov a možno aj založiť novú tradíciu.

Fínske predsedníctvo plánuje vystupňovať konanie proti Maďarsku pre právny štát

Prioritou Helsiniek na čele Rady EÚ je dodržiavanie demokratických aj rozpočtových pravidiel. Cielia na dohodu na minirozpočte eurozóny a klimatickej neutralite.

Emisie budú kompenzované nákupom a zrušením kreditov známych ako certifikované zníženia emisií (CER), ktoré vytvoria podporované projekty spĺňajúce medzinárodné normy kvality a osvedčené postupy. Fínska strana odhadla, že použitá letecká doprava počas predsedníctva vytvorí okolo 18 tisíc ton emisií oxidu uhličitého. Zrušenie jednej jednotky CER vykompenzuje emisie rovnajúce sa jednej tone emisií CO2.

Vláda zdroje na tento účel vyčlení aj z ušetrených peňazí na dary pre návštevníkov a novinárov, ktorí prídu do krajiny kvôli podujatiam fínskeho predsedníctva.

Hinduras, Vietnam, Uganda

V praktickej rovine Fínsko finančne podporí projekt na zavedenie efektívnejších varných kachlí pre domácnosti a malé podniky v Hondurase, čo má ušetriť výrub lesov a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Projekt vo Vietname zníži emisie metánu spôsobené spracovaním komunálneho odpadu a podporí obehové hospodárstvo.

Fínsko sa v predvečer predsedníctva zaviazalo rýchlo znížiť emisie na minimum

Nová vládna koalícia vo Fínsku sa dohodla na uhlíkovej neutralite do roku 2035. Na čele EÚ čaká krajinu náročná úloha viesť rokovania o európskom klimatickom pláne. Či sa ich podarí uzavrieť do konca roku 2019, ostáva nejasné.

Projekt v Ugande sa zameriava na poskytovanie bezpečnej pitnej vody bez potreby jej prevárania, čo má zabrániť zbytočnému odlesňovaniu v podobe zháňania paliva na oheň. Projekt v Laose podporí výrobu čistej a obnoviteľnej energie, ktorá čiastočne nahradí fosílne palivá pri výrobe elektriny a zároveň vytvorí nové pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.

Fínsko chce v priebehu predsedníctva sledovať množstvo emisií spôsobených leteckou prepravou využívanou pri podujatiach predsedníctva a aktualizovať odhady nákladov na kompenzácie týchto emisií.