Klimatická pomoc chudobným získava formu

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

V Ženeve sa koncom minulého týždňa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov životného prostredia a vysokých predstaviteľov Únie, ktoré sa týkalo tzv. „zeleného klimatického fondu“. Tento fond by mal pomáhať rozvojovým krajinám v boji proti klimatickým zmenám. Na stretnutí tiež diskutovali o tom, ako získať dohodnutých 100 mld. dolárov ročne v rámci klimatickej pomoci do roku 2020, ktoré by mal spravovať práve zelený fond.

„Myslíme si, že budeme schopní zriadiť zelený klimatický fond na konferencii v Cancúne,“ povedala mexická ministerka zahraničia Patricia Espinosa. Mexiko bude hostiť výročnú klimatickú konferenciu OSN v Cancúne od 29. novembra do 10 decembra.

Zelený fond je určený na pomoc chudobným krajinám. Má podporiť upustenie od využívania fosílnych palív a tiež pomôcť pri zvládaní predpokladaných záplav, období sucha, nánosov bahna a stúpajúcej hladiny morí spôsobených klimatickými zmenami.

V Cancúne by sme sa nemali snažiť uzatvoriť záväznú zmluvu, myslí si Espinosa vo svetle neúspechu z Kodane. Tento cieľ by sa podľa nej mal možno stanoviť na rok 2011.

„V Kodani sme mali veľa očakávaní, že by sme mohli vytvoriť komplexné a právne záväzné riešenie. Na toto sa už nezameriavame,“ vyhlásil švajčiarsky minister životného prostredia Moritz Leuenberger.

Lesy a čisté technológie

Ministerka Espinosa sa vyjadrila, že Zelený fond môže byť v Cancúne schválený len ako časť širšieho balíka, ktorý by zahŕňal spôsoby zdieľania čistých technológií alebo ochrany lesov zachytávajúcich uhlík. Buď budú odsúhlasené všetky prvky balíka alebo žiadna.

Klimatický vyslanec za USA Todd Stern vyhlásil, že stretnutie bolo „pomerne konštruktívne“.

„Najväčšou otázkou (zeleného fondu) je …, aby bol súčasťou balíka. Nepristúpime k  fondu ani ku 100 mld. dolárom, pokiaľ sa nepohnú hlavné otázky Kodanskej dohody, vrátane zmiernenia a transparentnosti,“ dodal.

Stern tiež zopakoval záväzok amerického prezidenta Baracka Obamu znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 aj napriek tomu, že Senát legislatívu neschválil. Spojené štáty sú jediný rozvinutý štát bez právnych opatrení v tejto oblasti.

Eurokomisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard povedala, že sa udialo „akési priblíženie“ k zelenému fondu, ale vidno len malé znamenia pokroku v zásadných otázkach zo strany hlavných znečisťovateľov – Číny a USA.

„Nevidíme prichádzať nič nové z USA, nič nové z Číny. Preto musíme byť veľmi praktickí,“ reagovala na kroky, ktoré nepovedú k dosiahnutiu dohody.

Už pred časom spustilo Holandsko webovú stránku podporenú OSN so snahou sledovať, do akej miery sú bohaté krajiny v núdzových opatreniach schopné dodržať záväzok z Kodane a poskytnúť chudobným krajinám 30 mld. dolárov v rámci klimatickej pomoci v rokoch 2010 – 2012.

Tajomníčka rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Christiana Figures povedala, že peniaze boli „zlatým kľúčom“ k ubezpečeniu chudobných štátov, že bohaté krajiny majú serióznu snahu o spomalenie globálneho otepľovania. Podľa Kodanskej dohody by mali príjmy dosahovať 100 mld. dolárov ročne.

Doposiaľ sa v zozname na webovej stránke objavilo šesť európskych darcov vrátane Nemecka a Británie a dvadsaťsedem príjemcov od Bangladéšu po Maršalove ostrovy. Stern vyhlásil, že Washington poskytne údaje za USA v najbližších týždňoch.

Mnohé stránky rozvojových krajín, na ktorých by mali byť zoznamy prijatých financií, sú tiež prázdne.

(EurActiv s Reuters)

Pozície

Európska sieť pre dlhy a rozvoj (Eurodad) vyzvala európske krajiny aby sa na podnet holandskej vlády zapojili do sledovania záväzkov pomoci a globálnych transparentných štandardov pre klimatické financie.

Organizácie občianskej spoločnosti tvrdia, že sú potrebné porovnateľné štandardy aby sa zabránilo dvojitému počítaniu predchádzajúcich záväzkov oproti novým klimatickým sľubom.

„Vítame snahy na zlepšenie prístupu k informáciám o záväzkoch klimatického financovania, ale nové webové stránky nespĺňajú minimálne štandardy transparentnosti, ktoré sú potrebné na zaručenie toho, aby tieto prostriedky mohli byť sledované a využívané efektívne,“ povedala Nora Honkaniemim z Eurodad.

Štandardy by mali stanoviť posudzovanie klimatického financovania a definovať, ktoré finančné čiastky sa berú ako nové a ktoré ako doplnkové, informujú mimovládne organizácie.

Navyše by mali byť zlučiteľné s novými transparentnými štandardmi pomoci a poskytovať komplexnú informáciu „pokrývajúcu celú škálu postupov, politík, termínov a podmienok, prídelov a vyplácaní, detaily transakcií a vládne opatrenia pre klimatické zdroje,“ dodávajú.

Ďalšie kroky

  • 4. – 9. október 2010: ďalšie kolo klimatických rokovaní Číne
  • 29. november – 10 december 2010: klimatická konferencia OSN v Cancúne, Mexiko (COP 16)
  • 28. november – 9. december 2011: klimatická konferencia v Južnej Afrike (COP 17)