Klimatickú dohodu môžu tvoriť až tri zmluvy

Zdroj: Mikko Itälahti, www.creativecommons.org

Luis Alfonso de Alba, zvláštny zástupca Mexika pre klimatické zmeny, povedal agentúre Reuters, že novú dohodu, ktorou sa štáty po roku 2012 zaviažu k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore adaptačných opatrení v rozvojových krajinách, nemusí tvoriť jediný dokument.

„Nehovoríme tu o jednom právne záväznom nástroji, ale o ich súbore,“ vyhlásil počas prípravných rokovaní v Bonne zástupca krajiny, ktorá bude tento rok hostiť medzinárodnú klimatickú konferenciu. „Jeden nástroj bude pokrývať (signatárov) Kjótskeho protokolu, ale môžeme mať tiež druhý pre Spojené štáty a tretí pre rozvojové krajiny,“ uviedol De Alba.

Zástupcovia Európskej únie tiež v priebehu týždňa naznačili, že je Únia možnosti vytvoriť oddelené zmluvy pre bohatšie a chudobnejšie štáty otvorená.

Mexický vyjednávač uviedol, že jeho krajina je pripravená na decembrovej konferencii v Cancúce dosiahnuť „maximum“. Pripustil ale, že zostavenie právne záväzných dokumentov môže trvať „niekoľko rokov“ a že takýchto „nástrojov“ môže byť niekoľko.

Podstatné veci

S expertnými rokovaniami v Bonne nebol hlavný mexický vyjednávač príliš spokojný. Posťažoval sa, že práve počas prvých dvoch dní postupovali rokovania pomaly a delegáti strávili mnoho času nad riešením procesných otázok a k samotným rokovaniam sa prakticky nedostali.

Ku koncu vraj už rozhovory nabrali tempo. De Alba však zdôraznil, že je potrebné, aby sa delegáti sústredili na podstatné veci a „identifikovali hlavné témy tak, aby sme v Cancúne mohli prijať rozsiahly balíček príslušných rozhodnutí“.

Podľa mexického zástupcu nebolo príliš pravdepodobné, že by delegáti dospeli ku konkrétnemu vyjednávaciemu textu, ktorý by mohol slúžiť ako podklad pre decembrovú konferenciu. Sporné body sa pri tom nemenia.

„Na identifikáciu hlavných tém sa budeme sústrediť až v Číne,“ uviedol De Alba v odkaze na najbližšie kolo rokovaní, ktoré sa plánuje na október. „V Číne musíme dospieť ku kompromisu. Nemôžeme text prechádzať riadok po riadku alebo odsek po odseku,“ dodal.

(EurActiv s Reuters)