Mladý litovský komisár sľubuje nulovú toleranciu pre porušovanie envirolegislatívy

Dezignovaný komisár pre životné prostredie a oceány Virginijus Sinkevičius počas vypočúvania. [TASR/AP/Francisco Seco]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: „Geopolitickej“ Komisii ukázal svaly Parlament

Historicky prvý eurokomisár narodený po páde železnej opony Virginijus Sinkevičius (28) ako svoje priority uviedol ochranu biodiverzity, obehovú ekonomiku a boj proti znečisteniu. Avizoval tiež snahu o udržateľné rybárstvo.

Litovský kandidát na komisára pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius svojim vystúpením presvedčil výbor pre rybárstvo (PECH) aj výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Oba sa zhodli na jeho odobrení. Na Twitteri o tom informoval šéf výboru pre rybárstvo Chris Davies.

Dobrý dojem komisár spravil aj na slovenských členov výboru ENVI Martina Hojsíka (Renew Europe, PS) a Michala Wiezika (EPP, Spolu), ďalšia členka výboru Monika Beňová (S&D, Smer-SD) tiež nemala k vystúpeniu žiadnu výčitku. Sinkevičiusovým vystúpením bol “milo prekvapený” aj Ivan Štefanec (EPP, KDH), ktorý je členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a náhradníkom vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Medzinárodný cieľ ochrany biodiverzity

V oblasti biodiverzity Sinkevičius hovoril napríklad o význame konferencie k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa koná budúci rok v Číne. Chcel by na ňu zobrať aj členov výboru a vrátiť sa s prísľubom cieľa v oblasti biodiverzity, ktorý by bol podobný klimatickému záväzku z Paríža udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5 stupňa Celzia.

Ochrana biodiverzity musí byť podľa Sinkevičiusa zahrnutá aj v iných politikách Európskej únie, napríklad v poľnohospodárstve, energetike, priemysle, či doprave. V tejto oblasti sa spolieha na pomoc výkonného podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa, ktorý by mal byť zodpovedný za klímu.

Za klímu zodpovedá Timmermans, estónska energokomisárka má riešiť aj zemný plyn

Klimatickú politiku v novej Európskej komisii dostal do vienka holandský podpredseda. Eurokomisári pre energetiku a životné prostredie sú z pobaltských krajín. Dopravu má na starosti Rumunka.

Rozšírenie obehovej ekonomiky

Nový komisár sa chce bližšie pozrieť na nebezpečné látky a látky, ktoré narušujú hormonálny systém. Zaviazal sa tiež k novému prístupu k pesticídom a k rešpektovaniu vedeckých poznatkov, napríklad odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Venovať sa chce aj mikroplastom, najmä tým, čo sa uvoľňujú z textilu.

Na textil, ale aj stavebný odpad, by litovský komisár rád rozšíril aj princípy obehovej ekonomiky. Sústrediť sa chce tiež na podporu ekodizajnu, znovupoužiteľnosti a opraviteľnosti. Ako neakceptovateľný označil systém, v ktorom sa predmet vyrobí za päť sekúnd, používa sa päť minút a potom sa päť storočí rozkladá.

Noc výskumníkov: Z pohľadu vedcov nie je Greta Thunberg radikálna

V záujme klímy treba skoncovať s vianočnými darčekmi aj dovolenkou na Bali, vyzvali odborník zo Slovenskej akadémie vied a aktivista Piatkov pre budúcnosť.

Na názve nezáleží

Viacerí poslanci sa počas vypočutia vyslovili za to, aby mal nový komisár oblasť rybárstva aj v názve svojej funkcie. Ten to nepokladá za podstatné. „Dnes ma hodnotíte ako človeka, ktorý bude reprezentovať komunitu a snažiť sa jej pomôcť. Nebude to názov funkcie, čo bude túto komunitu reprezentovať,“ ubezpečil. Zdôraznil tiež, že oblasť životného prostredia a rybárstva sú veľmi úzko prepojené.

Súvisí to podľa neho aj s udržateľnosťou odvetvia, ktorú považuje za dôležitú najmä pre mladých ľudí. „Mladým rybárom musíme dať do budúcnosti istotu. Dosiahnutím rovnováhy medzi sociálnymi a ekonomickými aspektami, ako aj oblasťou udržateľnosti ich dokážeme presvedčiť, že v tomto sektore je budúcnosť,“ avizoval.

Hojsík: Sinkevičius je signálom generačnej výmeny

Europoslanec Martin Hojsík z frakcie Obnovme Európu vystúpenie litovského komisára hodnotí pozitívne. „Z jeho vypočutia bolo cítiť ambíciu posunúť veci ďalej a podobne ako komisárka Simson dokázal zvládnuť aj otázky, ktoré boli na politicky citlivé témy, predovšetkým z oblasti rybolovu, ale aj napríklad ochrany dravcov, či látok narušujúcich hormonálny systém,“ uviedol  pre EURACTIV.sk.

Novej energokomisárke vyčítali postoj jej krajiny, slovenskí europoslanci oceňujú slová o plyne

Estónska vláda zachraňovala svoju nominantku do Európskej komisie v deň jej vypočúvania. Úspešne. Europoslanci napokon Kadri Simson odobria. 

Upozornil tiež, že Sinkevičius je prvým komisárom, ktorého stranícky kolegovia sedia europarlamente v zelenej frakcii a zároveň prvý komisár v histórii, ktorý sa narodil po páde Železnej opony. „Považujem to za istý signál generačnej výmeny nielen v slovenskej, ale aj európskej politike,“ uviedol.

Hojsík ako člen výboru pre životné prostredie tiež ocenil, že sa Sinkevičius zaviazal k zaviazal k niektorým dôležitým krokom v oblasti ochrany biodiverzity a dúfa, že bude presadzovať aj ich dostatočné financovanie. Dôležitým krokom je tiež podľa neho povinná náhrada látok narušujúcich hormonálny systém bezpčnejšími alternatívami.

Wiezik: Obstál skvele

Wiezika potešilo, že mladý eurokomisár ukázal, že nižší vek nemusí znamenať nedostatok skúseností a kompetentnosti. „V rámci vypočúvania si zachoval konzistentnosť, vyhol sa populistickým frázam a argumentoval vecne a adresne,“ zhodnotil člen výboru pre životné prostredie.

Europoslanec privítal najmä odpovede na otázky o stratégii ochrany biodiverzity, chránených druhoch a obhospodarovaní lesov. „Jasne sa vyjadril proti skratkovitým riešeniam a zachovaniu súčasného stavu v citlivých oblastiach,” dodal pre EURACTIV.sk. Medzi tieto oblasti Wiezik zaraďuje napríklad lov vlkov, nadmerný rybolov, reguláciu ťažby dreva, poľnohospodárstvo, čistotu ovzdušia, mikroplasty a endokrinné disruptory.

https://twitter.com/MichalWiezik/status/1179770839241232390

Štefanec: Som milo prekvapený

Pozitívny dojem litovský komisár spravil aj na europoslanca Ivana Štefanca z frakcie ľudovcov. „Ukázal, že problematike dokonale rozumie a je pripravený spolupracovať s Európskym parlamentom pri riešení pálčivých problémov klimatických zmien a ochrany prírody,“ konštatoval pre EURACTIV.sk.

Za výhodu Štefanec považuje aj Sinkevičiusov vek. „Ako prvý zástupca generácie takzvaných mileniálov prinesie do Európskej komisie pohľady a názory mladých ľudí, čo bude určite veľkým obohatením,“ uviedol. Ocenil tiež konkrétnosť a merateľnosť cieľov, ktoré Litovčan vytýčil.

Štefanec očakáva, že nový eurokomisár pre životné prostredie a oceány bude aktívny aj na diplomatickom poli. „Ochrana klímy a prírody nie je vecou len jednej časti sveta a ak by sme postupovali izolovane, naša snaha by bola zbytočná,“ myslí si europoslanec, ktorý je náhradníkom vo výbore pre energetiku. Z tém, ktoré sa týkajú Slovenska, Štefanec plánuje so Sinkevičiusom komunikovať najmä o ochrane lesov a odstraňovaní starých environmentálnych záťaží.

Klimatická kríza vs klimatické šialenstvo. Summit prezidentov V4 ukázal jednotu aj odchýlky

Hlavy štátov V4 a Slovinska našli jednotu v podpore rozširovaniu Únie o krajiny západného Balkánu. V diagnóze Únie sú rozdiely.

Beňová: Biodiverzita by mala byť jedným z pilierov

Europoslankyňu Moniku Beňovú z frakcie socialistov zaujal Sinevčiusov dôraz na na význam obehovej ekonomiky, ktorú označil za príležitosť z hľadiska udržateľnosti a opätovného efektívneho využívania zdrojov. „V tejto súvislosti pripomenul, že ak by sa obehové hospodárstvo týkalo povedzme aj len ocele, hliníka, cementu a plastov došlo by k zásadnému poklesu produkcie emisií celkovo až o polovicu,” rekapituluje Beňová vo vyjadrení pre EURACTIV.sk.

Členka výboru pre životné prostredie je však presvedčená, že je na mieste potrebný väčší dôraz na minimalizáciu a vôbec prevenciu vzniku odpadu.

Beňová si tiež všimla Sinevčiusovu výzvu na zachovanie biodiverzity a zastavenia hromadného úhynu druhov. „Biodiverzita by preto mala byť jedným z pilierov nového európskeho programu Green Deal,” súhlasila poslankyňa.