Najväčší znečisťovatelia váhajú so znižovaním emisií

Autor: worradmu, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Do dnešného dňa poslalo OSN národné príspevky k boju proti zmene klímy a globálnemu otepľovaniu iba 34 krajín sveta. Okrem EÚ, Švajčiarska, Nórska a Mexika zaslali svoje záväzky aj africký Gabon, Spojené štáty a Rusko. Sekretariát OSN pritom členské štáty vyzval, aby dokumenty predložili do konca marca.

Dohromady tieto krajiny produkujú iba 30,9 % svetových emisií skleníkových plynov. EÚ vo februári navrhla, aby dohoda nadobudla platnosť iba ak ju ratifikujú krajiny, ktoré predstavujú približne 80 % celosvetových emisií v roku 2010. 

Bez príspevkov najväčších znečisťovateľov, akým je napríklad Čína ale aj rýchlo rozvíjajúca sa India, je ambiciózna klimatická dohoda, ktorá má byť podpísaná koncom roka v Paríži, ohrozená.

Najväčší záväzok suverénne prijala Európska únia, ktorá sa, ako celok, zaviazala do roku 2030 znížiť emisie o 40% v porovnaní s rokom 1990.

Spojené štáty prisľúbili do roku 2025 redukciu emisií o 26 až 28 percent ale v porovnaní s rokom 2005. Na úroveň z roku 1990 by sa podľa odhadov mali dostať až približne v roku 2021.

Experti z Climate Action Tracker tvrdi, že záväzky sú dosiahnuteľné aj bez ďalších zákonov, ktoré by musel prijať americký Kongres. Bude však potrebné dôsledne implementovať už existujúcu legislatívu. Ciele by mohli byť v ohrození v prípade, že budúcoročné prezidentské voľby vyhrá republikánsky kandidát.

Najväčší znečisťovatelia váhajú

V posledných dvoch desaťročiach Čína bojuje so zhoršujúcim sa znečistením ovzdušia, ktoré už netrápi iba veľké mestá, ale aj vidiek. Na zlepšenie podmienok pre svoje obyvateľstvo vláda podnikla viacero opatrení vrátane zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Rozvíjajúce sa ekonomiky však odmietajú „skresať“ svoje emisie CO2 v najbližších rokoch. Hlavným argumentom je, že sú stále chudobnejšie ako krajiny Západu a historicky stále produkujú menej emisií ako industrializované národy.

India vysiela skôr zmiešané signály. Premiér Narendra Modi  plánuje do roku 2022 zvýšiť kapacitu slnečných a veterných elektrární, ale zároveň počíta aj s takmer zdvojnásobením produkcie uhlia, čím by India predstihla aj Čínu.

Päticu najväčších znečisťovateľov uzatvára Rusko, ktoré zaslalo svoje národné príspevky a plánuje „obmedziť skleníkové plyny na 70-75% oproti roku 1990.“ Hoci krajina sa zaviazala k 30 percentnému zníženiu emisií už dnes v skutočnosti produkuje o 32 percent menej ako v roku 1990.

Rusko navyše plánuje „počítať k dobru“ aj absorpčnú schopnosť rozsiahlych ruských lesov, čo by im podľa editora Ronalda Baileyho v skutočnosti umožnilo zvýšiť emisie o približne 18 percent.