Nová stratégia Únie pre lesy: Priemyslu sa nepáčia prísnejšie pravidlá pre biomasu

Ilustračný obrázok [Anna Om]

Európska komisia predstaví novú stratégiu lesného hospodárstva. Uniknutý návrh naznačuje, že vnímanie úlohy lesov a biomasy v boji proti klimatickej zmene sa prehodnotí. Mimovládky zmeny vítajú, priemysel je proti.

Európska komisia chce novou stratégiou lesného hospodárstva dosiahnuť tri ciele: znížiť koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére, ktorý spôsobuje otepľovanie; ochrániť prirodzené biotopy pre podporu biodiverzity a zlepšiť prístup k vzácnym surovinám, z ktorých sa následne vyrobí bioenergia, a ktoré môžu pomôcť nahradiť fosílne palivá.

Stratégia by sa oficiálneho predstavenia mala dočkať tento týždeň (14. júla). Jej návrh nedávno unikol do médií. Súčasťou predstavenia bude aj „plán na vysadenie aspoň troch miliárd nových stromov v Únii do roku 2030,” oznámila Komisia.

„Sadenie stromov má obzvlášť veľký prínost v mestách. Vo vidieckych oblastiach sa zase môže dopĺňať s agrolesníctvom, krajinnými prvkami a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka,“ píše Komisia vo svojej stratégií o biodiverzite z mája minulého roku.

Postavenie bioenergie v procese dekarbonizácie je kontroverzné. Pri jej výrobe sa rúbu a pália stromy, v dôsledku čoho sa vylučuje oxid uhličitý. Environmentalisti tvrdia, že takto vzniká „uhlíkový dlh“. Jeho splatenie trvá roky, počas ktorých nové stromy pohltia rovnaké množstvo oxidu uhličitého z atmosféry.

Zástancovia naopak tvrdia, že rúbanie a sadenie stromov je súčasťou praktík udržateľného lesníctva, ktoré je vo výsledku uhlíkovo neutrálne. Dokonca môže byť aj uhlíkovo negatívne, ak sa rozšíria plochy na sadenie stromov. Vzhľadom na klimatickú zmenu a jej dopad na lesníctvo bude v budúcnosti aktívne obhospodarovanie lesov o to podstatnejšie, hovoria.

Akokoľvek sa Európska komisia rozhodne, bude čeliť intenzívnej kritike.

„Správna biomasa“

Podpredseda Komisia pre Európsky zelenú dohodu Frans Timmermans dal jasne najavo, že biomasa je potrebná a pomôže Európe dosiahnuť obnoviteľné ciele. „Bez biomasy sa nám to nepodarí. Potrebujeme biomasu v našom energetickom mixe, ale je nutné, aby to bola správna biomasa,“ povedal nedávno v rozhovore pre portál EURACTIV.

Podľa Timmermansa je možné získať biomasu z vedľajších produktov drevárskeho priemyslu. Použiť môžeme napríklad kôru, piliny a vrcholy stromov, ktoré ostanú na zemi po tom, ako sa drevo vyťaží. „V pôvodných lesoch, ak ich udržiavate, nájdete vždy veľa biomasy, ktorú odtiaľ môžete zobrať a pomôcť takto aj samotným lesom. V hospodárskych lesoch tiež nikdy nevyužijete sto percent všetkých stromov. Asi 20 percent zo stromu nemôžete použiť pri výstavbe alebo v iných priemyselných odvetviach,“ vysvetlil.

Je však otázne, či všetka biomasa v EÚ bude spadať pod definíciu „správnej biomasy“ tak, ako ju definoval Timmermans.

Biomasaker môžu zabrzdiť prísnejšie pravidlá pre biomasu

Európska komisia plánuje predložiť prísnejšie pravidlá pre využívanie biomasy na výrobu tepla a elektriny. Majú zabrániť spaľovaniu hodnotného dreva a výrubu lesov.

Minulý týždeň medzinárodná nezisková organizácia Greenpeace zverejnila novú správu. Greenpeace v nej kritizuje pravidlá Únie, ktoré sa týkajú klasifikácie „správnej biomasy“. Aktivistom vadí, že v ich dôsledku došlo k poškodeniu a zničeniu lesov v Estónsku.

Okrem Greenpeace volajú po zmene udržateľných kritérií viaceré environmentálne mimovládne organizácie. Ich snahou je zmena Smernice Európskej únie o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude revidovaná v novej stratégii pre oblasť lestníctva. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) je v nej nutné zmysluplne obmedziť úlohu bioenergie.

„Bojovať proti klimatickej núdzi bez toho, aby sa zmenili pravidlá EÚ o biomase je ako zachraňovať deravú loď. Aby sme zapchali túto dieru, potrebujeme obmedziť stimuly smernice, ktoré sa týkajú rýchlo rozložiteľných odpadov a zvyškov bez iného použitia,“ myslí si Alex Mason, ktorý má vo WWF na starosti politickú agendu.

Priemysel zas tvrdí, že udržateľné kritéria pre biomasu v smernici sú dostatočné pre udržateľné ciele EÚ a nemali by sa preto meniť. Ich revízia predstavuje problém pre priemysel, keďže implementácia súčasných kritérií z roku 2018 je oneskorená, poznamenala politická riaditeľa obchodnej spoločnosti Bioenergy Europe Giulia Laura Cancian.

„Ak sa nové kritéria uplatnia v „takej podobe, v akej sú teraz (na základe uniknutého návrhu), môžu narušiť trh. Hlavne malí operátori budú musieť bojovať s nemožnou byrokraciou a retroaktívnymi opatreniami,“ varovala.

Vyváženie hospodárstva a ochrany klímy

Odvetvie bioenergie sa novej stratégie obáva. Z uniknutého návrh vyplýva, že Komisia podporuje zavedenie novej hierarchie, ktorá je nasmerovaná proti bioenergii.

„Bioenergia nie je braná ako časť schémy, ktorá funguje v zhode so zvyškom lesníckeho sektora,“ vyjadrila sa Cancian pre EURACTIV.

Obavy z novej stratégie zazneli aj na pôde Európskeho parlamentu. Niekoľko poslancov stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP) napísalo list, v ktorom návrh kritizujú. Varujú pred nevyváženou úlohou lesníctva v boji proti klimatickej zmene na pozadí jeho širších hospodárskych funkcií. Práve tie často poskytujú prácu v mimomestských oblastiach. „Je neúmerne zameraná na environmentálnu stránku vecí. Presadzuje pasívne lesníctvo a hrozí, že spôsobí odsun priemyslu mimo Európu, čo spôsobí pokles v jej konkurencieschopnosti.“

Mimovládne a neziskové organizácie naopak novú stratégiu vítajú. WWF ju označila za robustný a celoeurópsky rámec na monitorovanie stavu lesov a nastavenie cieľov na zotavenie poškodených lesných ekosystémov.

„Návrh novej lesníckej stratégie Únie dokazuje, že Európska komisia počúvala a rozhodla sa podniknúť dôležité rozhodnutie správnym smerom,“ uviedla Sabien Leemans, ktorá má na starosti agendu biodiverzity v európskej kancelárii WWF.

Lesnícka nezisková organizácia Fern dodala, že navrhovaná stratégia je oveľa lepšia, ako tá predošlá. Týka sa to hlavne zlepšenia v monitorovaní stavu lesov, čo je dôležitý predpoklad na ich efektívne obhospodarovanie.

„Toto je príležitosť dokázať, že všetky iniciatívy, ktoré sú súčasťou stratégie biodiverzity, berie Európska únia vážne,“ oznámila Kelsey Parlman z organizácie Fern.

Partner