Obnoviteľné zdroje energie v Nemecku dominujú

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali v roku 2014 výrazný nárast. S podielom 27.3% obsadili prvé miesto v energetickom mixe Nemecka. Potvrdila to štúdia nemeckého energetického výskumného inštitútu Agora Energiewende.

Najväčší nárast výroby oproti roku 2013 zaznamenali fotovoltické elektrárne, ktorým výroba stúpla až o 14%. Z domácej biomasy sa vyrobilo o 5% viac energie, ako v minulom roku a veterné elektrárne si polepšili o 1%.

Spolková republika však aj naďalej ostáva závislá na hnedom uhlí, ktorého podiel v roku 2014 stúpol na 25,9%, čo je o 0,2% viac ako v predchádzajúcom roku. Naopak množstvo energie vyrobenej z čierneho uhlia pokleslo z 19,2 na 18 percent.  Podiel elektrickej energie vyrobenej v paroplynových elektrárňach poklesol o 1% z 10,7 na 9,7 percenta.

Podľa riaditeľa výskumného inštitútu Agora Energiewende Patricka Graichena môžeme do budúcnosti počítať so zmenšením podielu čierneho uhlia a zemného plynu v energetickom mixe. Naopak musíme počítať s nárastom využívania hnedého uhlia. Dôvodom sú podľa Mujtaba Rahmana, riaditeľa oddelenia európskych analýz konzultačnej firmy Eurasia Group, vysoké náklady na výrobu energií zo zemného plynu a nejasná budúcnosť takýchto technológií.  

Štúdia s názvom „Obnoviteľné zdroje energie v energetickom sektore: Stav v roku 2014“ zároveň uvádza, že celková spotreba energií v Nemecku za posledný rok poklesla o 3,8%.  Keďže zníženie odberu energií nemá za následok spomalenie hospodárstva, ako tomu bolo v minulosti, autori štúdie sa domnievajú, že za poklesom stoja investície do energeticky účinnejších prístrojov a zariadení.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, znižovanie energetickej spotreby a mierna zima na prelome rokov 2013/2014 prispeli aj k značnému zníženiu emisií oxidu uhličitého energetického sektora. Štúdia naznačuje, že emisie nemeckého energetického sektora dosiahli v uplynulom roku druhú najnižšiu úroveň od roku 1990.

Nemecko plánuje do roku 2035 vyrábať až 60% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou ambicióznej energetickej politiky s názvom Energiewende je aj úplne opustenie jadrovej energie. Hoci všetky jadrové elektrárne v Nemecku majú byť vyradené z prevádzky do roku 2022, v roku 2014 stúpla výroba elektrickej energie z jadra z 15,4  na 15,9%.

Štúdia nemeckého energetického výskumného inštitútu zároveň v roku 2015 predpokladá priaznivý vývoj cien energií pre domácnosti a veľkoodberateľov. Dôvodom znižovania cien bude nižší poplatok energetických spoločností na podporu obnoviteľných zdrojov energií. Tie tak môžu znížené náklady premietnuť do cien pre svojich zákazníkov.

EurActiv.com/EurActiv.sk