Poľsko ustúpilo, únia ma jednotnú pozíciu pre COP21

zdroj: euractiv.com

„Sme pripravení uzavrieť ambicióznu, rozsiahlu a záväznú klimatickú dohodu a neuspokojíme sa s ničím menším,“ vyhlásil eurokomisár pre klímu Miguel Arias Cañete po piatkovom (18. septembra) rokovaní ministrov životného prostredia EÚ v Bruseli.

Pochybnosti z Východu

Ministri životného prostredia štátov EÚ sformulovali spoločnú pozíciu EÚ aj napriek výhradám, ktoré predniesli najmä Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Týkali sa hlavne záväzku úplnej dekarbonizácie svetového hospodárstva do roku 2100. Napokon súhlasili so spoločným postupom.  

Najviac komplikovalo rozhovory Poľsko. Budúci mesiac sa tam budú konať parlamentné voľby. Jednou z línií kampane pravicovej strany Právo a spravodlivosť sa stal aj sľub, že ochráni Poľsko pred celoeurópskymi environmentálnymi pravidlami. Poľsko sa ich obáva najmä kvôli svojmu uhoľnému priemyslu.

V rokovaniach však napokon ostalo samo a presadilo iba jednoduché zmeny formulácií, ktoré podstatne neovplyvnili obsah mandátu.

Jednou z takýchto zmien bolo napríklad nahradenie slova „dekarbonizácia“ pojmom „klimatická neutralita“. Podľa Poliakov to vytvára priestor pre také technologické riešenia, ktoré znížia uhlíkové emisie bez potreby zmeniť zloženie paliva (napríklad zber a uskladnenie CO2).

Spoločná pozícia

Spoločný mandát EÚ obsahuje ambíciu znížiť emisie skleníkových plynov v rámci EÚ o 40 % oproti úrovni z roku 1990 a to do roku 2030.

Na globálnej úrovni bude EÚ presadzovať pokles emisií o minimálne 50 % oproti ich množstvu v roku 1990. Cieľ sa má dosiahnuť do roku 2050 s tým, že EÚ pripúšťa rast týchto emisií maximálne do roku 2020.

Cañete pripomenul, že tieto ciele sú v súlade s cieľmi OSN, ktorými sa má globálne otepľovanie udržať na úrovni najviac 2oC.

Environmentálne mimovládne organizácie Greenpeace a Friends of the Earth toto tvrdenie napadli. Podľa nich tieto záväzky nerešpektujú závery vedcov.

Francúzska ministerka životného prostredia Ségolène Royal uviedla, že ministri súhlasili aj s návrhom OSN, že budúca dohoda by mala obsahovať päťročné hodnotenia pokroku v boji proti klimatickým zmenám.

Podľa eurokomisára Cañeteho ide o férový návrh, ktorý ponúka dlhodobú víziu pre priemysel, obchod aj legislatívu a získa širokú podporu.

Bez tretích krajín to nepôjde

Prekonanie názorových rozdielov v rámci EÚ je síce úspechom, no kľúčové pre EÚ bude získať pre svoju víziu aj podporu rozvojového sveta. Práve tá je nevyhnutná na dosiahnutie skutočne ambicióznej a rozsiahlej dohody.

Upozornil na to aj maltský minister životného prostredia Leo Brincat. Podľa neho EÚ bez dialógu s tretími krajinami nemôže ašpirovať na úlohu lídra klimatických rokovaní. Komunikácia je nevyhnutná, aby EÚ pochopila potreby tretích krajín, pričom by však mala svoje priority jasne deklarovať. Navyše musí v prvom rade ísť sama príkladom.

V otázke financovania boja proti klimatickým zmenám „musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme sa na finančnú stránku dohody pozerali z čo najucelenejšej a najdynamickejšej perspektívy, najmä vzhľadom na to, že ju považujeme za základný prvok parížskej dohody,“ dodal minister Brincat.