Proti zmenám klímy bojujú mestá zelenými strechami

Zdtoj: Wikipedia

V Európe sa pomaly rozširujú projekty tzv. zelených striech, ktoré podľa expertov vylepšujú izoláciu, znižujú potrebnú energiu na vykurovanie alebo chladenia budov a zároveň zmenšujú uhlíkovú stopu obyvateľov miest.

Strechy pokryté rastlinami, zeleninovými záhradkami či dokonca stromami, ktoré pomáhajú mesto ochladzovať a zvlhčovať vznikli ako ekologický experiment posledných 30. rokov. V niektorých severských krajinách, ako napríklad v prípade Islandu, sú súčasťou tradičnej architektúry.

Najrozšírenejší je tento koncept v Nemecku, kde federálne environmentálne zákony vyžadujú „kompenzáciu“ zelených priestorov pri výstavbe nových budov. Vzhľadom na hustotu miest Nemecko poskytuje priamu aj nepriamu podporu budovaniu zelených miest práve na strechách napríklad vo forme zníženia poplatkov za stočné či iných daní.

Vo viacerých krajinách k udržateľnému mestskému rozvoju pristúpili ešte radikálnejšie. Napríklad Francúzsko koncom marca prijalo zákon, na základe ktorého musia byť strechy všetkých nových komerčných budov z časti pokryté rastlinami alebo solárnymi panelmi.

Hoci pôvodne aktivisti chceli pokryť všetky strechy nových budov zeleňou, vládni socialisti sa napokon rozhodli pre kompromis, ktorý obchodníkom umožní vyrábať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu. Zelené strechy v komerčných zónach vo Francúzku sú však povinné.

Ďalším príkladom je hlavné mesto Dánska, ktoré na ucelenej stratégii pre podporu zelených striech pracuje už skoro 10 rokov. Do roku 2025 plánuje byť Kodaň emisne neutrálnym mestom a tak na všetkých strechách, ktoré majú sklom menší ako 30 stupňom musia majitelia povinne umiestiť zeleň.

Slovensko sa ozelenie

Rastliny na strechách sa objavujú aj v českom Brne či v hlavnom meste Slovenska. Ide však skôr o diela nadšencov ako cielenú politiku. Zmeniť by sa to čiastočne malo aspoň v prípade Bratislavy, hoci o ucelenej stratégii hovoriť ešte nemožno.

Už v máji 2014 Kancelária hlavnej architektky mesta oznámila, že mesto plánuje umiestniť zeleň na viaceré strechy. V auguste tohto roku podpísal magistrát s Úradom vlády SR zmluvu o navýšení prostriedkov na projekt s názvom Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.

Celkovo až 3 337 640 eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR hlavné mesto využije na obnovu a výsadbu zelene na Hlavnom a Františkánskom námestí, či prvú etapu revitalizácie Námestia Slobody. V budúcom roku by zelená strecha mala pribudnúť na mestskej budove Domov seniorov v Archa v Lamači a na materskej škole za Kasárňou.