Rok 2021 bude Európskym rokom železníc, cieľom je podporiť udržateľnú dopravu

Nový elektrický vlak, ktorý od februára 2020 premáva na tratiach v Žilinskom a Trenčianskom kraji. [TASR/Erika Ďurčová]

Železničná doprava má podľa Európskej komisie zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility.

Európska komisia v stredu (4. marca) navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc. Sériou podujatí, kampaní a iniciatív chce v tomto roku propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy, ktorý neprodukuje uhlíkové emisie.

Návrh EK predstavila eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová, ktorá v správe pre médiá uviedla, že niet pochýb o tom, že železničná doprava je prínosom vo väčšine oblastí: prispieva k udržateľnosti, je bezpečná a dokonca aj rýchla, ak je organizovaná a navrhnutá podľa požiadaviek 21. storočia.

Zámerom plánu je zdôrazniť prínos železnice pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zamerať sa na zostávajúce prekážky, ktoré bránia vzniku jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Šéfka europarlamentného výboru pre dopravu: Lietanie by mali nahradiť nočné vlaky

Vo veľkoobjemnej doprave treba zaviesť vodíkový pohon, v existujúcich individuálnych vozidlách nahradiť spaľovacie motory elektrickými. Nafťáky by mali skončiť do roku 2030, hovorí francúzska zelená europoslankyňa KARIMA DELLI.

Železnice ukazujú súdržnosť

„Železnice však majú aj hlbší aspekt. Prepájajú Európsku úniu nielen z fyzického hľadiska. Vytvorenie súdržnej a funkčnej siete v celej Európe je aj príkladom politickej súdržnosti. Európsky rok železníc nie je náhodná udalosť. Prichádza vo vhodnom čase, keď Únia potrebuje takýto druh spoločných projektov,“ odkázala komisárka.

Podľa údajov Komisie bude železničná doprava ako jeden z najudržateľnejších a najbezpečnejších druhov dopravy zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Je nielen šetrnejšia k životnému prostrediu a energeticky účinná, ale je to aj jediný druh dopravy, pri ktorom sa od roku 1990 takmer nepretržite znižovali emisie CO2, pričom sa objem dopravy konštantne zvyšoval.

Európsky rok železníc v roku 2021 má za cieľ aj urýchlenie modernizácie železničnej dopravy, ktorá je potrebná na to, aby sa stala populárnejšou alternatívou menej udržateľných druhov dopravy.

Emisie z dopravy rastú

Podiel dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ rastie. Asi tretinu emisií z dopravy vyprodukuje nákladná a autobusová doprava. Na Slovensku je to 45 percent.

Dôvodov je veľa

Dôvodov, prečo rok 2021 vyhlásiť za Európsky rok železníc je viacero. Tento rok bude prvým, v ktorom sa budú v celej EÚ implementovať pravidlá štvrtého železničného balíka. Zároveň naň pripadá niekoľko významných výročí v oblasti železničnej dopravy: 20. výročie železničného balíka, 175. výročie historicky prvého železničného spojenia dvoch hlavných miest EÚ (Paríž – Brusel), ako aj 40 rokov premávania rýchlovlaku TGV a 30 rokov od spustenia rýchlikov Intercity-Express (ICE).

Doprava má v súčasnosti štvrtinový podiel na emisiách skleníkových plynov v EÚ a tento sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov klimatickej neutrality, ktoré si Únia stanovila do roku 2050.