Slovenská agentúra pre životné prostredie chce kampaň za plynové kotle

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Slovenská agentúra životného prostredia chce spustiť kampaň za výmenu kotlov v domácnostiach. Cieľom je, aby ľudia v rodinných domoch prešli z kotlov na tuhé palivá na plynové.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce spustiť marketingovú kampaň k projektu výmeny kotlov v domácnostiach. Na obstaranie kampane vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je približne 530 000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Na výmenu kotlov je pripravená dotačná schéma, ktorá umožní domácnosti získať dotáciu, maximálne do výšky 95 percent nákladov a maximálne sumou 2400 eur. „Primárnym cieľom kampane je presvedčiť domácnosti, žijúce v rodinných domoch, ktoré sú vykurované kotlami na pevné/tuhé palivo, obzvlášť tie z najviac postihnutých oblastí Slovenska, aby prešli na plynové vykurovacie telesá,” uvádza agentúra v súťažných podkladoch.

Ďalším cieľom kampane je osveta o negatívnych vplyvoch vykurovania tuhými palivami na kvalitu ovzdušia, a tým aj na zdravie obyvateľov. Po výmene kotlov má marketingová kampaň informovať Slovákov o výsledkoch.

Marketingová kampaň by mala zahŕňať filmové služby a videoslužby, výrobu filmov a videí, tvorbu reklamný, propagačných a informačných filmov, služby na výrobu rozhlasových programov, služby na organizovanie, seminárov, podujatí a konferencií v hoteloch.

Plynové kotly v pláne obnovy: Prínos pre ovzdušie alebo krok zlým smerom?

Slovensko v pláne obnovy ráta pri obnove 30 tisíc rodinných domov s kotlami na zemný plyn, potvrdil šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco. Musíme uvažovať dlhodobo, plyn je už teraz minulosťou, varuje expertka na budovy.

Zákazka by podľa súťažných pokladov mala byť plne financovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Plyn ako stredná cesta 

SAŽP je zodpovedná za vlajkovú loď slovenského plánu obnovy – komplexnú obnovu viac než 30 tisícov rodinných domov. V rámci neho sa podporí aj výmena kotlov na tuhé palivá za menej emisné plynové kotle. S tým nesúhlasia niektoré environmentálne organizácie a odborníci, ktorí varujú, že v dnešnej dobe si už nemôžeme dovoliť podporovať fosílne palivá.

„Podpora zemného plynu v pláne obnovy je nesprávny krok. Nemôžeme si dovoliť podporovať fosílne palivá. Zemný plyn je rovnako zlý ako uhlie,“ povedala Ľubica Šimkovicová z Inštitútu pre pasívne domy (IEPD).

Okrem plynových kotlov sa z plánu obnovy podporia aj tepelné čerpadlá. Riaditeľ SAŽP Michal Maco hovorí, že ak by sa mali podporiť len tie, potrebovali by sme na obnovu rodinných domov vyčleniť omnoho väčšiu čiastku. Slováci sú podľa neho ešte stále často nútení kúriť drevom a na tepelné čerpadlá nie sú pripravení.

„Plyn je niečo, čo je na pol ceste medzi týmito dvomi. Európska únia chce postupne odstrihnúť plyn. Na Slovensku sú ľudia, ktorí ešte nie sú pripravení na takýto technologický prechod. Ani po finančnej, ani po psychickej stránke,” povedal v rozhovore pre portál EURACTIV Slovensko.

Šimkovicová nesúhlasí. Investície do plynu v akejkoľvek forme, môžu spôsobiť „uzamknutie“ Slovenska v závislosti na využívaní fosílnych palív. „Ak teraz obnovíme rodinné domy nesprávne, spôsobíme, že najbližších 20 až 30 rokov budú vykurované zemným plynom. Z Plánu obnovy by malo byť jasné, že štát podporuje obnoviteľné zdroje a naopak nepodporuje fosílne palivá,“ myslí si. „Slovensko sa zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a nemalo by na tento záväzok zabúdať.