Trh s povolenkami ožil, na dosiahnutie emisných cieľov to nestačí

Vývoj ETS v rokoch 2005 - 2015. Zdroj-EEA

„Predpokladané zníženie (emisií) nebude stačiť pre dosiahnutie 43-percentného zníženia pod úroveň z roku 2005, ktoré sa od Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami očakáva,“ konštatovala v pondelok 17. októbra Európska environmentálna agentúra (EEA).

V najnovšej štúdii EEA analyzovala Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS). Pozoruje pozitívny trend, pre splnenie emisných cieľov to však podľa nej nebude stačiť.

Dva nástroje na znižovanie emisií

ETS je jeden z dvoch hlavných nástrojov pre znižovanie emisií v Európskej únii. ETS sa vzťahuje na elektrárne, priemyselné prevádzky či letectvo. Druhým nástrojom je zdieľané úsilie, ktoré pokrýva skleníkové plyny v sektoroch mimo ETS ako doprava, budovy a poľnohospodárstvo.

V ETS sa majú emisie znížiť do roka 2030 o 43 percent, v rámci zdieľaného úsilia o 30 percent (v porovnaní s rokom 2005).

Oba nástroje majú zaručiť, že emisie EÚ sa do roku 2030 znížia aspoň o 40 percent (v porovnaní s rokom 1990). Oba však zároveň prechádzajú reformou, ktorú má v Rade EÚ na starosti slovenské predsedníctvo.

Práve dnes ministri životného prostredia rokujú o reforme zdieľaného úsilia, ktorú navrhla Európska komisia.

Slovenské emisie porastú

Vo svojej štúdii EEA upozorňuje na spomalenie tempa v znižovaní emisií oproti minulosti.

„Predpokladaný priemerný ročný pokles v emisiách ETS medzi rokmi 2015 a 2030 je oveľa menší ako priemerný ročný pokles v rokoch 2005 až 2014,“ píše sa v správe.

Na základe informácií z hlavných miest očakáva agentúra zvýšenie emisií až v 13 členských štátoch. Európska komisia však vo svojom klimatickom návrhu, ktorý v roku 2014 schválila aj Európska rada, predpokladá zvýšenie emisií len v štyroch štátoch.

Medzi spomínaných 13 štátov s rastúcimi emisiami patrí podľa EEA aj Slovensko. Komisia zo zaradila do skupiny štátov, kde emisie klesnú.

ETS vykazuje znaky oživenia

Zo štúdie agentúry vyplýva, že ETS vykazuje znaky oživenia. Celkové emisie z prevádzok v ETS naďalej klesali, hoci len mierne. Medzi rokmi 2014 a 2015 sa znížili o 0,7 percenta.

Trh tiež zaznamenal pokles emisných povoleniek o 17 percent. Nadbytok povoleniek za 2,1 miliardy sa tak v roku 2015 znížil o 300 miliónov. „S uplatnením backloadingu (odsunu časti povoleniek z trhu) sa nadbytok stabilizoval a začína klesať, aj keď zostáva významný: ekvivalent ročného objemu emisií z ETS,“ konštatuje správa. Pripomína, že v roku 2019 sa spustí ďalší reformný nástroj, rezerva trhovej stability.

Agentúra si napokon všíma, že cena povoleniek na aukčných platformách mierne stúpla na úroveň 8 eur za ekvivalent tony CO2.

Zároveň však konštatuje, že „na súčasnej úrovni poskytuje cenový signl z ETS obmedzený stimul pre nákladnejšie opatrenia pre dekarbonizáciu európskej ekonomiky.“

Trh s emisnými povolenkami

Vývoj ETS v rokoch 2005 - 2015. Zdroj-EEA