Únia prvýkrát reguluje emisie z nákladiakov, v hre sú kvóty na elektrokamióny

Elektrické smetiarske vozidlo vo švajčiarskom meste Renens. [EPA-EFE/PATRICK HUERLIMANN]

Európsky parlament žiada výraznejšie zníženie emisií ťažkých vozidiel, ako navrhuje Európska komisia. Logistické spoločnosti volajú po povinnom podiele nízkoemisných vozidiel na trhu.

Poslanci Európskeho parlamentu podporili v stredu 14. novembra v Štrasburgu plány z dielne Európskej komisie na zníženie emisií CO2 produkované nákladnými automobilmi v horizonte do roku 2030.

Europoslanci sa však rozhodli prijať ambicióznejší cieľ ako Komisia. Chcú 35-percentné zníženie emisií skleníkových plynov pre nové nákladné vozidlá (na trhu od roku 2021), kým európska exekutíva navrhla znížiť tieto limity len o 30 percent s medzníkom v roku 2025 na úrovni 20 percent.

Kvóty na čistejšie automobily

Podľa návrhu poslancov výrobcovia kamiónov budú musieť zabezpečiť, aby vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (zníženie emisií najmenej o 50 percent) predstavovali 20-percentný podiel na trhu nových vozidiel už do roku 2030. Do roku 2025 by tento podiel mal byť aspoň 5-percentný.

Okrem toho Európsky parlament chce, aby Európska komisia už pred rokom 2020 predložila plány na vykonávanie testov emisií CO2 nákladných vozidiel v skutočných prevádzkových podmienkach.

Emisie z áut sa znížia výraznejšie, ako žiadalo Slovensko. Napokon tiež súhlasilo

Členské štáty sa dohodli, že exhaláty CO2 z osobných vozidiel klesnú o 35 percent. Krajiny s nízkym podielom elektromobilov a menšie automobilky si vydobyli výhody.

Europoslanci si uvedomujú, že sociálne prijateľný a vyvážený proces dekarbonizácie, čiže prechod na mobilitu s nulovými emisiami, si vyžaduje zmeny v celom automobilovom hodnotovom reťazci, čo môže mať negatívny sociálny dosah. EÚ by preto mala pomôcť pracovníkom v tomto sektore získavať nové zručnosti, najmä v regiónoch a komunitách, ktoré sú najviac postihnuté dekarbonizáciou.

Vo svojej správe z roku 2022 by Európska komisia mala posúdiť emisie CO2 produkovaných ťažkými nákladnými vozidlami počas ich celého životného cyklu a v prípade potreby navrhnúť nové povinnosti pre výrobcov týchto áut.

Logistické spoločnosti sú ambiciózne

Podobne ako Parlament, aj firmy aktívne v preprave a doručovaní žiadajú prísnejšie limity. Patria medzi ne DB-Schenker, IKEA či Dopravný klub Rakúska (VCÖ).

Zníženie emisií CO2 nových nákladných vozidiel o 15 percent do roka 2025, ako to navrhuje Komisia, je podľa VCÖ príliš málo. Za ten čas by malo dôjsť k obmedzeniu emisií o aspoň 24 percent. Návrh VCÖ podporujú logistické spoločnosti Cargo Partner a Spedition Temmel.

Únia začne regulovať emisie z autobusov a nákladiakov

Autobusy a nákladné autá sú zodpovedné za štvrtinu emisií z dopravy. Ich výrobcovia budú čoskoro musieť začať poskytovať údaje o emisiách a spotrebe paliva vo svojich nových vozidlách. Píše francúzsky le JDLE.

Navyše by Brusel mal zaviesť kvótu pre elektrické kamióny, aby konečne vzrástla ich ponuka na trhu. Podľa VCÖ by do roka 2025 malo byť minimálne päť percent nových kamiónov s nulovými emisiami a do roka 2030 najmenej 20 percent.

V Rakúsku sa emisie CO2 kamiónovej dopravy od roka 1990 takmer zdvojnásobili zo 4,2 milióna ton ročne na 8,1 milióna ton.

Štvrtina emisií v cestnej doprave

Spravodajca uznesenia, holandský poslanec Bas Eickhout pripomenul, že regulácia emisií CO2 pre ťažké nákladné vozidlá sa koná po prvý raz v histórii EÚ.

„Tento sektor rýchlo rastie, rovnako ako jeho emisie. Máme vyššie ambície v porovnaní s tým, čo navrhla Európska komisia, lebo to existujúce technológie umožňujú,“ zdôvodnil Eickhout pozíciu Parlamentu. Podľa jeho slov sa EÚ musí pripraviť na nové nízkoemisné technológie, aj preto je vyvíjaný tlak na výrobcov, aby sa tomuto trendu prispôsobili.

Biometán nemôže hrať pri dekarbonizácii hlavnú úlohu, tvrdí štúdia

Potenciál bioplynu je podľa novej štúdie obmedzený na diaľkovú nákladnú dopravu a vykurovanie domácností. Analýza ICCT spochybňuje predpovede plynárenského priemyslu, ktorý v obnoviteľnom metáne vidí jeden z hlavných nástrojov zníženia emisií naprieč sektormi.

Za pozíciu Parlamentu hlasovalo 373 poslancov, 285 bolo proti a 16 sa zdržali hlasovania. Parlament tak získal potrebný mandát na rokovania o tomto návrhu s Radou EÚ. V nej sú zastúpené členské štáty.

Parlament v správe pre médiá upozornil, že ťažké nákladné vozidlá sú zodpovedné za 27 percent emisií CO2 vyprodukovaných cestnou dopravou v EÚ a celkovo môžu za produkciu takmer 5 percent emisií skleníkových plynov v EÚ. V dôsledku nárastu cestnej nákladnej dopravy sa od roku 1990 emisie produkované ťažkými nákladnými vozidlami zvýšili o 25 percent.