Únia sa chystá zakázať spaľovacie motory od 2025

Skladanie motora v továrni maďarského Szentgotthardu. [EFE-EPA/Gyorgy Varga/Hungary Out]

Európska komisia navrhla zaviesť novú emisnú normu Euro 7 na autá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy. Proti návrhu novej normy sa ale stavia automobilový priemysel, ktorý žiada jej modifikáciu.

Cieľom emisnej normy Euro 7 je zabezpečiť čistotu vozidiel v priebehu ich celkovej životnosti, čo by malo pomôcť Európe dosiahnuť emisné ciele Zelenej dohody. Aj keď sa o presných detailoch normy ešte len diskutuje, už teraz znervózňujú nemecké obchodné združenie VDMA, ktoré zastupuje strojárske spoločnosti.

„Táto plánovaná norma, kvôli ktorej budú musieť byť autá v Európa bezimisné od roku 2025, predstavuje ekologickú, ekonomickú a technologickú aberáciu,“ poznamenalo VDMA vo svojom vyhlásení.

„Navrhnuté požiadavky normy Euro 7 ohrozujú aj dodávateľov a reťazce, ktoré siahajú ďaleko za automobilový priemysel tým, že de facto zakazujú nákladné vozidla, ktoré sú poháňané len spaľovacími motormi. Európa si to nemôže dovoliť.“

VDMA ďalej argumentuje, že spaľovacie motory zohrávajú aj podstatnú úlohu pri prechode na zelenú dopravu. Dôkazom toho je zavedenie tzv. e-palív. E-palivá ako tekutý vodík môžu byť vytvorené z elektriny, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomuto sa javia ako zelená alternatíva k fosílnym palivám.

Ako sa slovenský priemysel vyrovná s dekarbonizáciou? Ak sa nezmení, stratíme ho, varujú experti

Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Únie. V nasledujúcich rokoch bude priemysel musieť prejsť hlbokou transformáciou, aby Slovensko splnilo emisné ciele. Prichádza navyše v čase pandémie, čo prináša hrozby, ale aj príležitosti.

Európska komisia si vypočuje argumenty automobilového priemyslu

Eurokomisár Frans Timmermans, ktorý má na starosti Európsky klimatický dohovor, povedal, že rozhodnutie Komisie bude závisieť aj od rozhovorov s automobilovým priemyslom. Zdôraznil však, že jeho snahou nebude obchádzať „náročné témy a rozhodnutia“.

„Automobilový priemysel bežne začína konverzáciu tvrdením, že je to nemožné. Nakoniec však dané ciele splní,“ vyhlásil komisár na tlačovej konferencii minulý november. „Neberiem to však ako precedens do ďalších rokovaní, pretože tentokrát si musíme vypočuť ich dôvody,“ dodal.

Na jednej strane Timmermans uznáva, že automobilový priemysel zohráva kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve. Na druhej strane spomenul, že sa musí posúvať viac smerom k elektrickým vozidlám a k používaniu vodíka na ťažšiu prepravu.

„Viem, že v tejto veci panuje veľká nervozita. Budeme viesť dialóg s priemyslom, ale na ďalšiu redukciu emisií nemôžeme čakať do roku 2029.“

Zelené investície získajú len autá s nulovými emisiami

Podľa taxonómie pre zelené financie budú mať po roku 2025 prístup k zeleným investíciám len automobily s nulovými emisiami. Výrobcovia plány kritizujú.

Reakcia automobilových výrobcov

Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) uviedla, že neexistujú „žiadne dôkazy“ podľa ktorých sú predložené scenáre technicky uskutočniteľné. Norma Euro 7 požaduje prísne emisné limity, ale pri jazde do kopca alebo v náročnom zimnom počasí ich nie je možné naplniť.

„Ciele, ktoré si výrobcovia aut stanovia pre technický rozvoj, musia byť oveľa nižšie, ako stanovené limity,“ vysvetlil hovorca ACEA.

„Namiesto zavádzania nových krátkodobých zákazov spaľovacích motorov by sa viac zišiel silný politický záväzok vytvoriť podmienky na to, aby sme dosiahli nulovo emisnú mobilitu. Príkladom tohto sú nabíjacia infraštruktúra a nevyhnutné stimuly,“ doplnil.

Združenie francúzskych automobilových výrobcov (CCFA), ktorého členom je aj Renault, potvrdilo, že sú tiež znepokojený normou Euro 7 a očakávajú, že sa trochu zmení predtým, ako sa zverejní jej konečná verzia. Pokiaľ ide o iné ako elektrické autá, jedná sa podľa nich o „veľmi komplikované ciele“.

„Prvé návrhy požadujú zníženie emisii od 60 do 90 percent, čo nie je vôbec realistické,“ povedala Laure De Servigny z CCFA.

„Na to, aby sme zredukovali alebo postupne vyradili emisie, bude potrebné aplikovať riešenie v podobe čistej energie, ako sú napríklad biopalivá. Ďalším riešením je predávať len elektrické a hybridné vozidlá, ale nie som si istý, či toto spotrebitelia schvália.“

Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) je vývojom podobne znepokojené.

„Pri súčasnom návrhu normy hrozí, že znemožní aplikovať doterajší pokrok, ktorý sa týka spaľovacích motorov. Čo sa javí ako udržateľné, môže byť v konečnom dôsledku škodlivé pre klímu. Obnova existujúcich vozidiel nenapreduje dostatočne rýchlo. Zákazníci sú nespokojní a na pôvodných vozidlách sa naďalej jazdí,“ poznamenala prezidentka VDA a politička Hildegard Müller (CDU).

„Okrem toho bude mať norma negatívny dopad na e-mobilitu. Napríklad spôsobí predčasný koniec spaľovacích motorov, kvôli čomu narastie ich cena. Podobne oneskorí obsiahly transformačný proces, ktorému musia naše spoločnosti, ako aj ich výrobcovia a dodávatelia, čeliť, ak chcú naďalej zohrávať vedúcu úlohu v tejto výrobe.“

„Je vylúčené, aby spaľovacie motory skončili do roku 2025! Spaľovací motor bude ešte dlho zohrávať dôležitú úlohu,“ potvrdila Müller.

Proporcionalita ako kompromis

Jeden z veľkých automobilových výrobcov BMW pre EURACTIV uviedol, že „efektívne“ spaľovacie motory budú naďalej zohrávať „kľúčovú úlohu“ pre niektorých zákazníkov. Využijú ich tí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach bez riadneho prístupu k nabíjacej infraštruktúre.

Spoločnosť BMW rovnako znepokojuje predstava, že norma Euro 7 stanoví nové emisné parametre, ktoré nie je možné splniť po technickej stránke v každej situácii počas jazdy.

„Ďalší vývoj vo vzťahu k norme Euro 7 sa musí uskutočniť s prihliadnutím na proporcionalitu a zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia. Kombinácia limitových hodnôt a rámcových podmienok musí byť stanovená tak, aby mohla byť zmysluplne uplatnená po technickej stránke a obsahovať vyvážený pomerov nákladov a prínosov,“ podotklo BMW.

Spoločnosť Mercedes-Benz taktiež vyjadrila svoj odpor voči návrhu normy a zákazu spaľovacích motorov.

„Transformácia smerom k nulovej emisnej mobilite sa už pomaly odohráva prostredníctvom legislatívy o CO2, dotácii pre kupujúcich a infraštruktúry. Z nášho uhla pohľadu scenáre, o ktorých sa debatuje, nie sú technicky realizovateľné,“ odkázala spoločnosť EURACTIVu prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

EURACTIV Podcast | Automobilový priemysel po koronakríze

Ako ovplyvní koronakríza automobilový sektor na Slovensku, najmä jeho schopnosť reagovať na dlhodobé trendy? Počúvajte podcast z online diskusie o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku po odznení koronakrízy.

Spoločnosť Volkswagen, jedna z najpredávanejších značiek na svete, sa pre EURACTIV vyjadrila, že návrh normy Euro 7 spôsobí nárast ceny vozidiel.

„Scenár uplatnenia normy Euro 7 by bol možný, len ak by obsahoval ďalekosiahle technické opatrenia, ktoré by boli komplexné a citlivé na zmenu cien. Obsiahle navýšenie kombinácie spracovania výfukových plynov s hybridizáciou by spôsobilo, že vozidlá budú výrazne drahšie.“

„V obzvlášť citlivom sektore malých áut by takýto príplatok nebol prijateľný pre zákazníkov,“ podčiarkla spoločnosť.

Pohľad z Bruselu

Eurokomisia tvrdí, že sa snaží zachovať konkurencieschopnosť súčasného automobilového priemyslu pritom, ako chráni zdravie občanov a životné prostredie. Komisia pripomenula, že ešte neukončila proces hodnotenia možných riešení, vrátane návrhu normy Euro 7 s tým, že má čas do konca 2021.

„Komisia pozorne vyhodnocuje rôzne scenáre o emisiách a vyváži pomer ušetrených emisii s extra nákladmi, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie,“ potvrdil nemenovaný euroúradník.

„Je pravdepodobné, že spaľovacie motory zaniknú, ak sa nepodniknú žiadne jednotné kroky, ktoré znížia ich mieru znečistenia,“ dodal úradník. Niekoľko miest v Únii už zakázalo vozidlá so spaľovacími motormi v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia a ochrániť svojich občanom týmto spôsobom.