Únia začne regulovať emisie z autobusov a nákladiakov

Interiér autobusu Iveco [TASR/Štefan Puškáš]

Autobusy a nákladné autá sú zodpovedné za štvrtinu emisií z dopravy. Ich výrobcovia budú čoskoro musieť začať poskytovať údaje o emisiách a spotrebe paliva vo svojich nových vozidlách. 

Je to prvýkrát, čo budú emisie CO2 z autobusov a nákladných áut podliehať európskej regulácii. Tieto vozidlá tvoria päť percent emisií cestnej dopravy a sú zodpovedné za 26 percent emisií z dopravy.

Európsky parlament a Rada EÚ prijali 26. marca predbežnú dohodu o nariadení zameranom na vytvorenie systému na monitorovanie a oznamovanie spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel a ich emisií.

Komisia sa domnieva, že nové nariadenie zvýši transparentnosť a umožní prevádzkovateľom vozidiel „prijímať informované rozhodnutia o nákupe a ušetriť náklady na palivo“.

Výpočtový nástroj Vecto

V dokumente sa uvádza, že členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie a oznamovanie všetkých nových vozidiel (vrátane ťahačov) registrovaných počas kalendárneho roka.

Bratislava kúpila elektrické autobusy, o rok sa môže vrátiť k naftovým

Bratislavská verejná doprava potrebuje viac peňazí od vlády a lepší marketing. A možno aj dopravný kolaps, aby ukázala svoj zmysel.

Úloha monitorovania a oznamovania informácií o emisiách CO2 a spotrebe paliva sa ponecháva výrobcom vozidiel. Na výpočet týchto emisií sa použije výpočtový nástroj Vecto, ktorý vyvinula Komisia a zainteresované strany.

Komisia zverejní údaje prostredníctvom registra spravovaného Európskou agentúrou pre životné prostredie. Administratívne pokuty sa uložia v prípadoch, keď výrobcovia vozidiel neoznámia alebo sfalšujú údaje.

Kamióny s nulovými emisiami

„Výroba automobilov v Európe bude navrhnutá tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť dopravcov, ktorí si vyberú vozidlá, ktoré sú efektívnejšie z hľadiska spotreby paliva. Ambiciózne a dobre navrhnuté štandardy pre nákladné automobily sú dnes skutočne potrebné,“ povedal Stef Cornelis z bruselskej mimovládky Transport & Environment.

Slovenské automobilky považujú Šefčovičov dopravný balíček za „nerealistický“

Zväz automobilového priemyslu chce minimalizovať svoje ohrozenie novou legislatívou.

„Tieto normy umožnia dopravcom ušetriť peniaze, pomôcť Európe dosiahnuť jej klimatické ciele a spustiť nákladnú dopravu s nulovými emisiami,“ dodal Cornelis, ktorý pripravuje stratégiu pre znižovanie emisií nákladných vozidiel.

Kompromis musia schváliť veľvyslanci členských štátov v Rade EÚ. Následne bude o ňom hlasovať Európsky parlament.