Únia znížila emisie od roku 1990 o štvrtinu, Slovensko takmer o polovicu

V Európe emisie klesajú, v Číne rastú. FOTO-TASR/AP (Kevin Frayer/Getty Images)

Za 25 rokov sa emisie Európskej únie znížili o vyše 24 percent. Vyplýva to z údajov Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), ktoré zverejnila v utorok 21. júna.

Od roku 1990 do roku 2014 poklesli emisie skleníkových plynov v 28 štátoch Únie o 24,4 percenta. Slovensko zaznamenalo zníženie o takmer 46 percent.

Štatistiky boli zverejnené len deň po tom, ako Rada EÚ vyzvala členské štáty na najrýchlejšiu možnú ratifikáciu Parížskej dohody.

Únia plní svoje ciele

EEA čerpala z výročnej správy, ktorú pripravila pre Sekretariát Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy (UNFCCC). Na jej základe sa vlani vo Francúzsku konala konferencia COP21, ktorá vyústila do Parížskej dohody.

Čítajte aj: Slovensko zaznamenalo najvyšší nárast emisií v celej Únii

Delegácia Európskej únie cestovala do Paríža so záväzkom znížiť emisie skleníkových plynov o 20 percent do roku 2020 a o 30 percent do roku 2030 (v porovnaní s rokom 1990).

Sekretariát UNFCCC na základe údajov od zmluvných strán monitoruje znečisťovanie ovzdušia.

Obnoviteľné energie, ekonomika, počasie

Od roku 1990 sa objem emisií EÚ zmenšil o 1 383 miliónov ton (Mt). V roku 2014 dosiahol úroveň 4 282 Mt.

Zníženie pripisuje EEA zvyšujúcemu sa podielu obnoviteľných energií, využívaniu uhlíkovo menej náročných palív a zvýšeniu energetickej efektívnosti. Rovnako dôležité sú však podľa nej štrukturálne zmeny v hospodárstve a ekonomická recesia. Za nižšie emisie napokon vďačíme aj nižšej spotrebe energií v domácnostiach a miernejším zimám.

Európe sa však podarilo oddeliť zvyšovanie emisií od ekonomického rastu. Za obdobie 1990 – 2014 sa európske HDP zvýšilo o 47 percent.

Problematická je doprava

Pod pokles emisií sa najviac podpísal priemysel (-372 Mt), výroba elektriny a tepla (-346 Mt) a vykurovanie domácností (-140 Mt).

Emisie v sektore cestnej dopravy sa naopak zvýšili (+124 Mt). EEA zaznamenala nárast (+93 Mt) zaznamenala aj v sektoroch medzinárodnej leteckej a námornej dopravy, ktoré nie sú zahrnuté v UNFCCC.

V absolútnych hodnotách k zníženiu európskych emisií prispelo Nemecko (-346 Mt), ďalej Veľká Británia (-273 Mt) a Rumunsko (-143 Mt). Viac emisií v porovnaní s rokom 1990 vypúšťali v roku 2014 štyri štáty, najviac však Španielsko (+43 Mt).

Prepad vo východnej časti Únie

Ekonomiky vo východnej časti EÚ zaznamenali vo všeobecnosti hlboký prepad emisií.

Emisie Slovenska poklesli zo 74,7 Mt v roku 1990 na 40,6 Mt v roku 2014. To predstavuje zníženie o 45,6 percenta.

Spomedzi krajín vyšehradskej štvorky ide o najväčší percentuálny pokles. Až za Slovenskom nasledujú Maďarsko (39,2 percenta), Česká republika (36,8) a Poľsko (19,6).

Európa má byť naďalej vzor

EÚ chce však aj naďalej ísť príkladom. Európski ministri životného prostredia na pondelkovom stretnutí schválili závery k Parížskej dohode.

„Rada zaznamenáva rastúcu politickú dynamiku v prospech toho, aby Parížska dohoda vstúpila rýchlo do platnosti a vyzýva na čo najrýchlejšiu možnú ratifikáciu dohody Európsku úniu a členské štáty,“ píše sa v záveroch zo zasadnutia formácie ministrov životného prostredia.

Parížska dohoda s cieľom obmedziť otepľovanie na dva stupne Celzia v tomto storočí vstúpi do platnosti, keď ju ratifikuje 55 štátov, ktoré predstavujú aspoň 55 percent emisií.

Čítajte aj: Budapešť a Paríž ratifikovali klimatickú dohodu, v Bruseli to nepôjde hladko