V Ženeve začalo ďalšie kolo klimatických rokovaní

Autor: worradmu, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Ženevské stretnutie je kľúčovým pre výsledok rokovaní o konečnej podobe medzinárodnej zmluvy, pretože je jediným stretnutím naplánovaným pred  začiatkom mája, dokedy majú krajiny OSN predložiť národné plány s konkrétnymi záväzkami na znižovanie emisií skleníkových plynov.

„Bez toho, aby som preháňal, v stávke je prežitie samotnej planéty,“ povedal novinárom francúzsky minister  zahraničných vecí Laurent Fabius, s tým, že úloha, ktorú si štáty predsavzali nie je jednoduchá, ale vyjednávania sa nesú v „pozitívnej atmosfére.“

Prioritou oboch predsedajúcich prezidentov, Američana Daniela Reifsnydera a Alžírčana Ahmeda Djoghlafa, je transformovať približne 39 stranový záverečný dokument z rokovaní z Limi do stručnejšieho a použiteľnejšieho textu.

V súčasnosti nie referenčný dokument jediným textom, ale skôr zbierkou rôznorodých návrhov jednotlivých štátov. Zdroje blízke Európskej komisii EurActivu naznačili, že sa EÚ snažila do zoznamu pridať viaceré dodatočné návrhy, avšak samotný dokument je už teraz príliš dlhý.

Tento technický aspekt rokovaní je politicky nesmierne významný. „Problém je v tom, že v prípade, že 190 krajín bude chcieť niečo do textu doplniť, nikdy sa nám nepodarí pokročiť,“ myslí si riaditeľ WWF v Bruseli pre oblasť klímy Ian Anderson.

Hlavným cieľom Francúzska, ktoré je hostiteľskou krajinou záverečnej konferencie, je vytvoriť stručný a krátky vyjednávací text. „Máme 39 nesúrodých strán. Musíme skončiť s maximálne 30 stranami dobre štruktúrovaného textu a nie 200,“ naznačil francúzsky zdroj.

Pozícia EÚ ostáva nejasná

„Komisia bola obmedzená vágnym smerovaním stanoveným Európskou radou. Nemohla skutočne vypracovať konkrétne politiky, ktoré by nám pomohli dosiahnuť stanovený cieľ do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40%,“ vysvetlil Ian Anderson.

Európska únia sa sústreďuje najmä na nasledujúcu fázu rokovaní. Všetky krajiny musia predložiť národné plány do konca marca. EÚ sa však rozhodla záväzný dokument predložiť predčasne a to už 25. februára.

Už teraz je však jasné, že únia plánuje aj naďalej využívať Systém obchodovania s emisiami, ako kľúčový nástroj v boji proti zmene klímy.

V texte, ktorý ma EurActiv k dispozícii sa uvádza, že „základným kameňom európskej klimatickej politiky bude efektívne fungujúci trh s uhlíkom s reálne stanovenou cenou za tonu emisií CO2, ktorá podporí investície do nízkouhlíkových technológií…Komisia zároveň zabezpečí, aby si európske hospodárstvo zachovalo konkurencieschopnosť oproti iným neeurópskym ekonomikám.“

EurActiv.com