Z dohody európskych lídrov vypadli zelené investície

Ropná rafinéria, Schwedt, Nemecko [EPA-EFE/Clemens Bilan]

dohode o fonde obnovy a európskom rozpočte, ktorú dosiahli 27 lídri EÚ, chýba taxonómia zelených investícií. Je to sklamanie, hovorí slovenský europoslanec a tieňový spravodajca pre taxonómiu Martin Hojsík.

Lídri 27 členských štátov EÚ na kľúčovom júlovom sumite odsúhlasili fond obnovy vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.

Výsledná podoba dohody o rozpočte a fonde obnovy sa ešte bude meniť, keďže ju Európsky parlament jednoznačnou väčšinou zamietol. Poslancom europarlamentu prekážali okrem iného aj zmeny v klimatických programoch.

Reštart slovenskej ekonomiky bude zelený, sľubuje envirorezort

Do národného plánu obnovy a odolnosti chce rezort životného prostredia presadiť viaceré priority a pripomína, že „akýkoľvek projekt, ktorý bude financovaný z týchto zdrojov, bude musieť spĺňať kritériá zelenej obnovy.“

Taxonómia má pomôcť investíciám

Európska komisia pred summitom sľubovala, že reštart európskej ekonomiky po koronakríze bude „zelený.“

Zárukou toho, že investície do obnovy ekonomiky budú environmentálne udržateľné a v súlade s klimatickými cieľmi Parížskej dohody, mala byť aj taxonómia zelených investícií. Tá definuje, aké sektory ekonomiky považuje Európska komisia za environmentálne udržateľné. Výsledná dohoda európskych lídrov však odkaz na taxonómiu neobsahuje.

Tieňovým spravodajcom pre nariadenie o taxonómii v Európskom parlamente bol slovenský europoslanec Martin Hojsík, pre ktorého bola výsledná podoba dohody sklamaním.

Podľa Hojsíka je taxonómia zelených investícií praktický nástroj, aby mohla Komisia aj členské štáty určiť, či sú zamýšľané investície v súlade s cieľmi Parížskeho dohovoru. Zároveň mal tento systém klasifikácie investícií zaručiť, že 30 percent z rozpočtu EÚ pôjde skutočne na podporu klímy a nie do rozvoja fosílnych palív, uvádza europoslanec Hojsík pre EURACTIV.

Plán zelenej obnovy environmentalistov nepresvedčil

Plán obnovy so sumou 750 miliárd eur, ktorý Európska komisia predstavila minulý týždeň, stojí na princípoch Európskej zelenej dohody a má podporiť prechod EÚ na uhlíkovú neutralitu. Viacerí europoslanci a experti upozorňujú, že nastavené podmienky financovania neprispejú k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ.

V rezolúcii voči rozhodnutiu Európskej rady sa Európsky parlament zasadzuje o to, aby sa taxonómia udržateľných investícií zaradila medzi horizontálne priority plánu obnovy aj rozpočtu EÚ.

Taxonómia zelených investícií je podľa Európskej komisie prvý spoločný klasifikačný systém, ktorý na základe technických kritérií definuje „environmentálne udržateľné“ investície.

Cieľom zoznamu udržateľných hospodárskych činností je poskytnúť podnikom a investičným spoločnostiam prehľad o tom, aké činnosti v akých sektoroch považuje Európska únia za „zelené“. Investorom a firmám to má pomôcť naplánovať si dlhodobú ekologizáciu investičných stratégií.

Zásada „nepoškodiť“

Aby bola akákoľvek investícia v súlade s taxonómiou musia výrazne prispieť k jednému zo šiestich environmentálnych cieľov a ďalších päť nesmie „významne ohroziť“ (do no significant harm – DNSH).

Do súčasnej dohody lídrov EÚ sa dostal princíp DNSH bez toho, aby odkazoval na konkrétne ciele taxonómie.

Taxonómia definuje šesť environmentálnych cieľov:

  1. Zmiernenie zmeny klímy
  2. Prispôsobenie sa zmene klímy
  3. Trvalo udržateľné využívanie a ochrana vodných zdrojov
  4. Prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu
  5. Prevencia a kontrola znečisťovania
  6. Ochrana ekosystémov

Princíp DNSH v rámci taxonómie nestojí samostatne, ale je mechanizmom, ktorý má pomôcť posúdiť environmentálny prínos investícií.

Napríklad stavba vodnej elektrárne môže prispieť k zmierneniu zmeny klímy, keďže bude vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov a bez produkcie CO2. Pri uplatnení princípu DNSH by však bola zároveň posudzovaná aj z hľadiska ostatných cieľov. V tomto prípade by pre súlad s taxonómiou bolo podstatné, či vodná elektráreň neohrozí trvalo udržateľné využívanie vodných tokov.

 

S tým, že je potrebné detailne určiť, čo sú a čo nie sú „klimatické opatrenia“ súhlasia aj environmentálne organizácie.

Už pred stretnutím európskych lídrov Koalícia desiatich najväčších sietí environmentálnych organizácií v Európe (Green 10) apelovala, aby výsledná dohoda obsahovala podrobný zoznam aktivít, ktoré z dôvodu ochrany prírody a klímy nie je možné financovať.

Koalícia prišla s návrhom zoznamu 21 škodlivých ekonomických sektorov, ktoré zahŕňajú napríklad ťažký priemysel, vrátane fosílnych palív, letecký priemysel, priemyselnú živočíšnu výrobu alebo nebezpečné chemikálie.

Výzvu organizácií podporilo v spoločnom liste viac ako 1 300 000 ľudí.

Veľké fosílne projekty obnovy nám budúce generácie neodpustia

Úvahy vlády o spaľovaní odpadov sú v rozpore s rastúcimi cieľmi, ktoré už teraz nestíhame plniť, píše JURAJ MELICHÁR. Príklad obchvatu Bratislavy podľa neho ukazuje, že veľké fosílne projekty nepomáhajú k obnove hospodárstva a mali by sa na európskej úrovni vylúčiť z podpory.

Partner