Zelená transformácia automobilový priemysel neohrozí. Musí sa však naplánovať včas

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Philip Guelland]

Automobilový sektor sa bude musieť v dôsledku ambicióznejších emisných cieľov  preorientovať na výrobu elektromobilov. Podľa automobiliek to povedie k strate pracovných miest. Pokles zamestnanosti bude minimálny a vykompenzujú ho zelené pracovné príležitosti, tvrdí štúdia nemeckého výskumného centra.

Prísnejšia regulácia noriem EÚ v oblasti emisií CO2 pre automobily bude mať iba zanedbateľné negatívne účinky na zamestnanosť v automobilovom priemysle. Tak znie výsledok analýzy, ktorú robil v piatich európskych krajinách so silným automobilovým sektorom, nemecký výskumný ústav CAR (Center Automotive Research – CAR).

Správa prostredníctvom modelu predpovedá dôsledky sprísňovania európskych emisných noriem na zamestnanosť v oblasti výroby automobilov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Týchto päť krajín vyrobilo v roku 2019 spolu 70 percent všetkých osobných automobilov v Európe.

V Európe je doprava zdrojom 28 percent emisií a je jediným odvetvím, v ktorom emisie od roku 1990 vzrástli.

Automobilový priemysel plány rýchleho znižovanie emisií v osobnej doprave kritizuje. Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA) tvrdí, že nové pravidlá môžu spomaliť investície do zelenej dopravy, povedú k strate pracovných miest a zvyšovaniu cien.

„Je moderným mýtom, že prísnejšie normy CO2 a viac elektrických vozidiel zníži počet pracovných miest v európskom automobilovom priemysle,“ hovorí autor správy CAR Ferdinand Dudenhöffer.

„Naša analýza naopak ukazuje, že by to malo vplyv na menej ako 2 percentá pracovných miest. Straty by sa dali do značnej miery kompenzovať novými pracovnými miestami vo výrobe batérií a nasadením nabíjacej infraštruktúry,“ dodáva autor správy.

Spravodlivá transformácia automobilového sektora na Slovensku? Pomôcť má plán obnovy

Pri reformách v rámci zeleného reštartu netreba zabudnúť na rekvalifikáciu a posilnenie zručností zamestnancov v automobilovom odvetví, hovorí výskumníčka. Tí sú zelenou transformáciou priamo ohrození.

Trendom je elektromobilita

Osobné autá sú zodpovedné za asi 12 percent celkových emisií CO2 v EÚ. Podiel osobnej dopravy na emisiách celosvetovo narastá, aj kvôli väčšej popularite áut typov so silnejšími motormi, ako SUV. Zníženie emisií z dopravy, špecificky osobnej dopravy, je preto dôležitou časťou klimatických cieľov EÚ.

Automobilový sektor hrá v európskej ekonomike dôležitú úlohu. Priamo a nepriamo zamestnáva 13,8 milióna ľudí, resp. 6,1% z celkového počtu zamestnaných. Klimatická kríza však vyžaduje jeho reštrukturalizáciu, vrátane prechodu od fosílnych palív k alternatívnym zeleným pohonom.

Tento rok sa emisné limity sprísňovali a nové automobily by nemali produkovať viac ako 95 gramov CO2 na kilometer. Keďže sa táto hodnota rozráta na všetky vyrobené automobily, automobilky to podnietilo k spájaniu značiek a k rozširovaniu ponuky modelov s elektrickým alebo hybridným pohonom.

Európska komisia chystá v rámci júnového legislatívneho balíčka „fit for 55“ zmenu nariadenia o emisných cieľoch CO2 pre osobné automobily a dodávky. Cieľom „fit for 55“ je zladiť všetky dôležité politiky ovplyvňujúce klímu a energetiku s cieľom dosiahnuť čisté zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030. V oblasti osobnej dopravy má revízia nariadenia pripraviť cestu k utlmeniu výroby automobilov so spaľovacími motormi v EÚ a urýchliť zavádzanie elektrických áut s nulovými emisiami.

Sprísňovanie limitov pre emisie z osobných áut sa týka aj taxonómie udržateľných investícií. Nový klasifikačný systém rozdeľuje investície podľa toho akou mierou prispievajú k naplneniu klimatických cieľov EÚ. Podľa neho budú do roku 2025 v kategórii „udržateľné“ investície len tie vozidlá, ktoré vyprodukujú menej ako 50 gramov CO2 na kilometer. Po roku 2025 to budú len autá s nulovými emisiami, teda elektromobily.

Zelené investície získajú len autá s nulovými emisiami

Podľa taxonómie pre zelené financie budú mať po roku 2025 prístup k zeleným investíciám len automobily s nulovými emisiami. Výrobcovia plány kritizujú.

Včasné plánovanie transformácie

Správa výskumného centra CAR poukazuje na to, že trendu znižovania emisií by sa krajiny aj samotné automobilky mali čo najrýchlejšie prispôsobiť a dôsledne naplánovať odfázovanie výroby áut so spaľovacími motormi.

Niektoré krajiny vyrábajúce automobily ako sú Japonsko, Španielsko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo alebo Holandsko majú už konkrétne plány na postupné ukončenie výroby automobilov so spaľovacími motormi. Švédsko a Holandsko chcú ukončiť ich výrobu v roku 2030, Veľká Británia a Japonsko v roku 2035 a Španielsko, Kanada a Francúzsko majú termín v roku 2040. Vďaka presným plánom vedia vopred predpokladať, ako bude stúpať ich dopyt po elektrickej energii a tým aj efektívnejšie naplánovať investície do obnoviteľných zdrojov energie, výroby batérií, ich recyklácie či do batériových úložísk.

„Výrobcovia automobilov tak môžu presnejšie odhadnúť budúci dopyt po elektromobiloch s podstatne menším rizikom a tým aj vyššou bezpečnosťou investícií. To isté platí pre výrobcov a dodávateľov batérií,“ vysvetľuje správa.

Autor Dudenhöffer varuje, že trend je jasný a netreba otáľať. „Čím rýchlejšie prejde automobilový priemysel na elektromobilitu, tým skôr prebehnú investície do bezemisných pohonov a vytvárania nových pracovných miest. Politici a odbory by sa nemali pozerať iba na to, čo sa stráca a preto brzdiť zmeny, ale mali by sa bližšie zaoberať aj novými oblasťami rastu,“ uviedol Dudenhöffer.

„Ak zavádzanie výroby automobilov s nulovými emisiami prebehne neskoro, bude Európa v konkurenčnej nevýhode v porovnaní s Áziou a Severnou Amerikou. To by mohlo v budúcnosti ohroziť pracovné miesta,” varuje autor štúdie.