Viac elektroáut prinesie zelené pracovné miesta. Potrebujeme však plán

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pracovník inštaluje súčiastku na dodávkové vozidlo StreetScooter s elektrickým pohonom nemeckej pošty počas otvárania novej výrobnej linky v nemeckom Duerene. Elektrické vozidlá boli súčasťou „GoGreen“ iniciatívy na zníženie emisií CO2. [EPA-EFE/Friedmann Vogel]

Rozvoj elektromobility zásadne mení celý automobilový sektor. Správne riadená transformácia môže priniesť Európe jedinečnú konkurenčnú výhodu a udržať prácu 14 miliónom ľudí, ktorí sú v súčasnosti priamo alebo nepriamo závislí od automobilového priemyslu, píše Judith Kirton-Darling.

Judith Kirton-Darling je zástupkyňou generálneho tajomníka medzinárodnej odborovej federácie IndustriALL Europe.

Európania menia spôsob, akým jazdíme. V uliciach je čoraz viac elektroáut, ich popularitu zvyšujú technologické inovácie a nové zákony. Aby automobilový priemysel prežil, bude sa musieť tomuto trendu prispôsobiť. Táto zmena je kľúčová pre našu planétu, no musíme ju urobiť opatrne, s ohľadom na zamestnancov tohto dôležitého sektora.

Technologické zmeny a požadovaná zmena zručností zamestnancov je v prípade zelého prechodu automobilového priemyslu bezprecedentná, potvrdzuje nová správa, ktorú uverejnila Platforma pre elektromobilitu.

V doprave dáva Komisia zbohom rope. Necháva však pootvorené dvere pre zemný plyn

Komisia v svojom pláne zníženia emisií o 55 percent do roku 2030 navrhla radikálne opatrenia v doprave. Lacné letenky či autá na benzín sa stanú minulosťou. Pri riešení emisií v námornej doprave však počíta so zemným plynom. Je to krátkozraké, tvrdia environmentalisti.

Radikálny zmeny v sektore sú podčiarknuté ďalšími faktormi ako je automatizácia, presun výroby do krajín s nízkymi nákladmi, fúzie a akvizície a samozrejme, dôsledky pandémie. Podľa správy zelený prechod zasiahne najmä pracovníkov, ktorí pracujú v dodávateľských firmách pre automobilový priemysel.

Zmeny je potrebné dobre naplánovať

Aby sme tento prechod zvládli, musíme si položiť niekoľko zložitých otázok. Čo sa stane s pracovníkmi, ktorých zručnosti ešte nezodpovedajú budúcim požiadavkám? Ako zabezpečiť, aby Európa zostala konkurencieschopnou ako kontinent, kde sa automobily navrhujú a vyrábajú? Ako zaistíme, aby členské štáty navzájom spolupracovali a nešli proti sebe?

Ako zástupkyňa generálneho tajomníka IndustriAll Europe, odborovej federácie zastupujúcej sedem miliónov pracovníkov v celej Európe, vidím každý deň, čo neplánované zmeny znamenajú pre našich vynikajúcich, kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov. Keď sú však tieto zmeny riadené správne, otvárajú príležitosti pre rast, inovácie, a čo je najdôležitejšie, dôstojné a bezpečné pracovné miesta.

Koniec automobilového priemyslu v Európe nie je odpoveďou: bola by to katastrofa pre životy ľudí, zvýšila by sa nezamestnanosť a poškodilo hospodárstvo. Stačí sa pozrieť na upadajúci Detroit, kde ukončenie automobilovej výroby malo zničujúce dôsledky na miestne komunity.

Udržať súčasný stav však nie je možné. Ak budeme ignorovať zmeny a pokúsime sa pokračovať vo výrobe automobilov ako doteraz, tak pracovníci ostanú uviaznutí v postupne upadajúcom priemysle.

Zelená transformácia automobilový priemysel neohrozí. Musí sa však naplánovať včas

Automobilový sektor sa bude musieť v dôsledku ambicióznejších emisných cieľov EÚ preorientovať na výrobu elektromobilov. Podľa automobiliek to povedie k strate pracovných miest. Pokles zamestnanosti bude minimálny a vykompenzujú ho zelené pracovné príležitosti, tvrdí štúdia nemeckého výskumného centra.

Nie katastrofa, ale príležitosť

Analýza ukazuje, že pokračovanie výroby konvenčných automobilov bude mať horší vplyv na zamestnanosť, než uskutočnenie prechodu na elektromobilitu. Podľa odhadov odborníkov by mohlo totiž vzniknúť viac ako pol milióna nových pracovných príležitostí v oblasti výroby batérií a nabíjacej infraštruktúry.

Európa je svetovým lídrom vo viacerých typoch technologických inovácií. Teraz má príležitosť, ako sa stať jednotkou aj v elektromobilite, batériových úložiskách a v nabíjacích technológiách.

Zatiaľ je otázne, ktorá ekonomika sa stane globálnym lídrom. Je však pravdepodobné, že to budú krajiny a regióny, ktoré sa rozhodnú urobiť potrebné zmeny čo najskôr. To im prinesie investície a pracovné miesta.

Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme súbor koordinovaných politík, ktoré pripravia pôdu pre novú elektrifikovanú priemyselnú revolúciu. Sú to politiky v oblasti čistej energie, infraštruktúry, daňovej politiky a kvalifikovanej pracovnej sily.

Celoeurópsky právny rámec

Mnoho firiem nemá strategický plán, ako sa prispôsobia zmenám, ktoré ich nevyhnutne čakajú v dôsledku digitalizácie a prechodu na uhlíkovú neutralitu. Mnoho regionálnych a národných vlád je na tom rovnako. Aby sme dokázali do lepšie predvídať zmeny, ktoré transformácia automobilového priemyslu prinesie a nevynechali súkromný sektor potrebujeme zodpovedajúci európsky právny rámec.

Únia musí jasne definovať úlohu vlád členských štátov. Základnými podmienkami tohto procesu je zapojenie pracovníkov, otvorený dialóg s odbormi a ľuďmi, ktorí sú najviac ohrození dôsledkami dekarbonizácie. Je dôležité, aby sa v procese tejto veľkej zmeny na nikoho nezabudlo.

Ďalej musíme rekvalifikovať zamestnancov automobilového priemyslu. Keďže sa dizajn a výroba automobilov mení, bude klesať počet menej kvalifikovaných pracovných miest. Potreba IT pracovníkov, chemických inžinierov a technických pracovníkov však bude raketovo rásť.

Analýza Platformy pre elektromobilitu tento fakt podporuje: do roku 2030 bude EÚ musieť prijať 2,8 milióna pracovníkov a 2,4 milióna pozícií zmení profil zamestnania. Na ich budúcu prácu budú potrebné rôzne druhy odbornej prípravy.

Automobilový priemysel má státisíce talentovaných pracovníkov, ktorí udržujú naše ekonomiky už desaťročia. Medzery v ich zručnostiach a schopnostiach by nemali byť prekážkou toho, aby si udržali dobrú a stabilnú prácu.

Inovácie v automobilovom priemysle nefungujú. Na vine je byrokracia, zhodli sa experti

Klimatické ciele, digitalizácia, automatizácia výroby a zmena spotrebiteľského správania sú hlavné výzvy, ktorým čelí automobilový sektor. Slovensko sa týmto trendom nevyhne aj preto, lebo je vo výrobe áut globálnym lídrom, zhodli sa hostia na diskusii Transformácia automobilového sektora, ktorú organizoval portál EURACTIV SLOVENSKO.

Dobrá celoeurópska priemyselná stratégia, ktorá by automobilový priemysel previedla energetickou transformáciou, je základnou podmienkou úspešného zvládnutia prechodu. Kombinácia rôznorodých  národných politík totiž nebude fungovať. Podobne nebude fungovať ani plán, ktorý zostavia vlády, ale neprijmú občania.

Potrebujeme plán, ktorého jadrom bude regionálna a sociálna súdržnosť. Aby chudobnejšie časti Európy nezostali pozadu a čistá doprava bola k dispozícii pre všetkých.

Voľba, ktorej čelíme, nie je o tom, či prejdeme na elektrické vozidlá. Ide o to, či tento prechod bude fungovať pre nás, aby sme ochránili prosperitu a vytvorili nové pracovné miesta. Ak sa nám to nepodarí, zaradíme Európu na posledné miesto v investíciách a inováciách. Ak chceme nášmu automobilovému priemyslu zaručiť dobrú budúcnosť, potrebujeme plán.