Británia vystúpi z európskeho systému obchodovania s emisiami

Spojené kráľovstvo vystúpi na konci prechodného obdobia z európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) a vytvorí si vlastný. Britská vláda chce zachovať záväzok nulových emisií do roku 2050, nevylučuje ani budúce prepojenie oboch systémov.

EÚ ETS dnes pokrýva asi tretinu celkových britských emisií, podobný rozsah by mal mať budúci britský systém.

Viac na EURACTIV.com.