Svet by mal urgentne znížiť emisie metánu

Krátka správa.

Svet by mal urgentne znížiť emisie metánu. Podľa vedcov by mali klesnúť o 40 až 45 percent.

Na emisie metánu sa zamerala správa Organizácie spojených národov United Nations’ Global Methane Assessment.

Metán je 80-krát silnejším skleníkovým plynom, ako CO2 a jeho emisie spôsobené človekom rýchlo rastú. Zdrojom je poľnohospodárstvo, najmä živočíšna výroba, fosílne palivá aj odpad z domácností. Podľa vedcov by sme však mali do roku 2030 znížiť emisie metánu o 40 až 45 percent, aby sme udržali globálne otepľovanie na bezpečnej úrovni.

Globálne antropogénne zdroje metánu, 2020
Zdroj: Global Methane Initiative