Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019

Kto zaplatí za zelené Slovensko? [Pixabay]

Ako by mala Európska zelená dohoda fungovať, aby nezničila regióny a priemyselné odvetvia, ktoré sú dnes závislé na fosílnych palivách?

Súčasťou Európskej zelenej dohody nie sú len ambicióznejšie ciele znižovania emisií, ale aj nástroje pre podporu energetiky a priemyslu. Uhoľným regiónom má pomôcť Fond spravodlivej transformácie, priemysel má pred nekalou konkurenciou ochrániť uhlíkové clo na hraniciach Európskej únie. Súčasťou riešenia môže byť aj plynárenstvo, ktoré sa nachádza na priesečníku energetiky a priemyslu a ktoré môže vytvoriť most k čistejším riešeniam, či už náhradou uhlia zemným plynom alebo poskytnutím infraštruktúry pre zelené plyny ako vodík. Na Slovensku sa dekarbonizácia týka zvlášť uhoľného regiónu hornej Nitry a oceliarskeho odvetvia. Aké výzvy a aké riešenia vidia v energetickej transformácii slovenskí stakeholderi a európski experti?

PDF na stiahnutie