Klimatické reformy: Čo prináša legislatívny balík Fit for 55

Ilustračná fotografia. [maxpixel.net]

Európska komisia predstavila očakávaný legislatívny balík Fit for 55, ktorý má členským štátom pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent oproti roku 1990. Nová legislatíva má tiež Úniu nasmerovať k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050. V článkoch špeciálu prinášame prehľad najdôležitejších návrhov balíčka.

Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Nejde len o znižovanie emisií. Komisia v návrhoch hľadá spôsob, ako zmierniť následky klimatickej krízy, ako zabezpečiť dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov. Komisia tiež počíta so zavedením uhlíkového cla, ktoré bude zdaňovať vybrané dovezené výrobky do Európy na základe ich emisnej náročnosti.

Opatrenia dopĺňa energetická a finančná legislatíva pre obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť, či revízia zdaňovania energie.

Legislatívny balík ešte posúdia členské štáty v Rade Európskej únie aj Európsky parlament.

Partner