Zmena klímy 2019

Jedným z prejavov zmeny klímy sú lesné požiare v severnejších oblastiach Európy. [Pixabay/geralt]

Klimatická politika musí žiť s paradoxom: cieliť na najlepší scenár, ale pripraviť sa na najhorší.

Musíme sa snažiť o najlepší scenár, ale pripravovať sa na najhorší, popísala paradox klimatickej politiky Elena Višnar Malinovská z Európskej komisie na konferencii Zmena klímy 2019. Opatrenia, ktoré musí Slovensko a Európska únia presadiť, sú naozaj dvojakého typu: mitigačného, teda boju proti zmene klímy, a adaptačného, prípravy na zmenu klímy. Mitigačné a adaptačné opatrenia v národnom aj medzinárodnom kontexte boli témou konferencie Zmena klímy 2019, ktorú organizovali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 13. až 15. novembra v Bratislave. EURACTIV Slovensko bol mediálnym partnerom konferencie.

 

 

PDF na stiahnutie