Diskusia | Zelená obnova ekonomiky

Hlavnou témou podujatia je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov – obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.

Podobný zámer deklaruje v programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Podujatie si dáva za cieľ odpovedať na otázky:

  • Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
  • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
  • Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?

 

Diskutujúci:

  • Ján Budaj, minister, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Martin Hojsík, poslanec, Európsky parlament (Progresívne Slovensko / RE)
  • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA
  • Liliana Rástocká, koordinátorka, Slovenská klimatická iniciatíva

 

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje Slovenská klimatická iniciatíva a EURACTIV Slovensko.