Naživo: Kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku?

Dnes sa budeme v Žiline rozprávať o tom, čo tu smrdí, aj o tom, čo nesmrdí, ale je to ešte škodlivejšie. Čo spôsobuje znčistenie vzduchu, ktorý musíme dýchať? Čo s tým robíme, alebo skôr nerobíme?

Diskutovať prídu:
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Norbet Kurilla, štátny tajomník Ministerstvo životného prostredia SR
Daniel Lešinský, environmentalista, CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

moderuje Pavol Szalai, EURACTIV Slovensko