Komunálny odpad

Slovensko vyprodukuje na obyvateľa menej odpadu, ako priemer EÚ. Jeho množstvo však od roku 2000 rastie – zatiaľ čo v EÚ klesá.

V auguste 2018 schválila vláda nový zákon o odpade, ambíciou je podstatne zvýšiť triedenie a recykláciu.V porovnaní s priemerom EÚ končí u nás stále priveľa odpadu na skládkach.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.