Europoslanci rozšírili zoznam zakázaných jednorazových plastov

Stravovavnie v reštauráciách rýchleho občerstvenia sa zmení. [TASR/AP/Wilfredo Lee]

Európsky parlament sprísnil návrh smernice o plastoch z dielne Európskej komisie. Do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu 25. októbra v Štrasburgu schválili celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva.

Európska komisia túto stratégiu predstavila v polovici januára tohto roku.

Rozšírený zoznam zákazov

Poslanci súhlasia s tým, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety, ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, budú zakázané na európskom trhu počnúc rokom 2021.

Parlament do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu.

Minister Sólymos: Zálohovanie plastových fliaš zaplatia výrobcovia

Bez systému vratných PET fliaš nedosiahneme ich vytriedenie na úrovni 90 percent, hovorí LÁSZLÓ SÓLYMOS. V rozhovore pre EURACTIV.sk tiež avizuje kontroly u výrobcov obalov, ktorí platia prinízke ceny za separovaný zber.

Za smernicu z dielne Európskej komisie hlasovalo 571 poslancov, 53 bolo proti a 34 sa zdržalo hlasovania.

Podľa návrhu europoslancov by členské štáty EÚ mali do roku 2025 znížiť najmenej o 25 percent spotrebu niekoľkých ďalších tovarov, pre ktoré neexistuje žiadna alternatíva. Ide napríklad o jednorazové škatule na hamburgery a sendviče alebo nádoby na ovocie, zeleninu, dezerty či zmrzlinu. Členské štáty by mali vypracovať národné plány na podporu používania výrobkov vhodných pre viacnásobné použitie a na recykláciu. Iné výrobky z plastu, ako sú napríklad nápojové fľaše, sa budú musieť zbierať oddelene a do roku 2025 musí byť 90 percent z nich recyklovaných.

Aj cigaretové ohorky sú odpad

Poslanci sa zhodli aj na tom, že opatrenia EÚ na zníženie skleníkových emisií by sa mali vzťahovať aj na odpad z tabakových výrobkov, ktoré sú po plastoch druhým najviac znečisťujúcim jednorazovým produktom.

Ide najmä o cigaretové filtre obsahujúce plasty. Do roku 2025 by sa objem tohto druhu odpadu mal znížiť o 50 percent a do roku 2030 až o 80 percent.

Mikroplasty objavili vedci už aj v Dunaji

Plastové čiastočky v najdlhšej rieke EÚ pochádzajú najmä z obalov, zistili maďarskí výskumníci a varovali pred ohrozením ekosystému. Predchádzajúci rakúsky výskum ich však v rybách nenašiel. 

V správe Parlamentu sa zdôrazňuje, že jeden cigaretový ohorok môže znečistiť 500 – 1000 litrov vody a ohorok voľne pohodený v prírode potrebuje až dvanásť rokov, kým sa rozpadne.

Podľa stanoviska poslancov by krajiny EÚ mali zabezpečiť, aby tabakové spoločnosti pokryli náklady na zber odpadov z tabakových výrobkov, vrátane dopravy, spracovania a zberu odpadu.

Čaká sa na členské štáty

Členské štáty by podľa europoslancov mali zakročiť aj v oblasti rybolovu a zabezpečiť, aby sa ročne vyzbieralo aspoň 50 percent zo stratených alebo opustených rybárskych zariadení obsahujúcich plasty, pričom cieľom je minimálne 15 percent z tohto množstva recyklovať do roku 2025.

Rybársky výstroj predstavuje 27 percent všetkých odpadkov, ktoré zamorujú pláže v Európe. Výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plast by podobne ako tabakové spoločnosti mali prispieť k splneniu stanovených recyklačných cieľov.

Slovensko dostalo varovanie: Ak nič nezmeníte, nesplníte recyklačný cieľ

Európska komisia navrhuje Slovensku zavedenie minimálnych štandardov pre zber odpadu či zrušenie výnimiek pre bioodpad v Bratislave a Košiciach. Inak mu hrozí, že nesplní záväzok recyklovať 50 percent komunálneho odpadu v roku 2020.

„Prijali sme najambicióznejšiu legislatívu proti jednorazovým plastom. Je na nás, aby sme necúvli v priebehu nadchádzajúcich rokovaní s Radou EÚ, ktoré sa majú začať už v novembri,“ uviedla belgická poslankyňa a spravodajkyňa tohto uznesenia Frédérique Riesová. Upozornila, že stredajšie hlasovanie v pléne pripravilo cestu k ambicióznej smernici EÚ, ktorá je nevyhnutná, ak chceme lepšie chrániť morské prostredie a znížiť náklady na environmentálne škody spôsobené plastami v Európe. Podľa odhadov EÚ sa tieto škody do roku 2030 vyšplhajú na sumu okolo 22 miliárd eur.

Ministri členských štátov (Rada EÚ) zatiaľ svoju pozíciu k celoeurópskej stratégii pre plasty neprijali. Európska komisia navrhla, aby boli všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, znížila sa spotreba jednorazových plastov a obmedzilo sa používanie mikroplastov.