Príjem mikroplastov pitnou vodou je nepravdepodobný, tvrdí slovenská hygiena

Časrtice mikroplastov vo vode v obkolesení fytoplanktónu. [EPA/ALEX HOFFORD]

Úrad verejného zdravotníctva zatiaľ nemonitoruje výskyt mikroplastov v pitnej vode. Príjem mikroplastov pitnou vodou je podľa úradu nepravdepodobný a neexistujú ani dôkazy o ich zdravotnom riziku pre človeka.

Úrad verejného zdravotníctva nesleduje výskyt mikroplastov v pitnej vode. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Daša Račková. Ako vysvetlila, príjem mikroplastov pitnou vodou je podľa úradu nepravdepodobný a neexistujú ani dôkazy o ich zdravotnom riziku pre človeka.

„Mikroplasty sa v pitnej vode štandardne nevyšetrujú ani v iných krajinách a doposiaľ nie sú na ich sledovanie a hodnotenie k dispozícii žiadne odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie ani európske smernice,” povedala Račková.

Európsky parlament v utorok (23. 10.) schválil návrh smernice, ktorá zavádza povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov v zdrojoch pitnej vody. Ani v prípade prijatia smernice v tomto znení Radou EÚ sa však úradu týkať nebude.

„V súčasnom návrhu smernice sa navrhuje monitorovanie mikroplastov vo vodných útvaroch, ktoré sa využívajú na odber vody na pitné účely, a to len v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia rizika. Monitorovanie vodných útvarov je v gescii Ministerstva životného prostredia SR,“ uviedla Račková.

Problém mikroplastov v životnom prostredí a hľadanie riešení v Európskej únii

Výskyt mikroplastov vo vode a v životnom prostredí vôbec je veľmi aktuálnym problémom, na ktorý sa v súčasnej dobe upiera pozornosť v celosvetovom meradle. Je dôsledkom už niekoľko desaťročí rastúcej krivky výroby plastov.

Pôvod mikroplastov v ľudskej stolici nie je známy

V utorok tiež tím vedcov z Lekárskej univerzity vo Viedni a Spolkového úradu pre životné prostredie zverejnil prvú štúdiu, ktorá dokazuje prítomnosť mikroplastov v ľudskej stolici. Rozpoznané mikroplasty však tím vedcov nebol schopný spojiť s konkrétnym jedlom, ktoré testované osoby skonzumovali.

V tejto súvislosti ÚVZ uvádza, že Slovensko v marci na pôde EÚ iniciovalo diskusiu k rôznym príspevkom uverejňovaným na internete v súvislosti s detekciou mikroplastov v balených vodách, vo vode z vodovodného kohútika, v potravinách a taktiež v životnom prostredí. Bolo to v rámci pracovnej skupiny pre Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Mikroplasty objavili vedci už aj v Dunaji

Plastové čiastočky v najdlhšej rieke EÚ pochádzajú najmä z obalov, zistili maďarskí výskumníci a varovali pred ohrozením ekosystému. Predchádzajúci rakúsky výskum ich však v rybách nenašiel. 

„Túto slovenskú iniciatívu podporili všetky členské štáty EÚ, avšak konkrétne sa vyjadrili iba tri štáty. Keďže ide o pomerne novú tému, je potrebná detailnejšia analýza publikovaných výsledkov, na ktorej Európska komisia pracuje. Po zverejnení akejkoľvek informácie poskytneme túto informáciu aj spotrebiteľom v SR na našich webových stránkach,“ avizovala Račková.

Mikroplasty v Dunaji

Vedci z maďarskej pobočky nemeckej výskumnej spoločnosti Wessling minulý týždeň informovali o tom, že zistili prítomnosť malých plastových častíc aj v Dunaji. V okolí hlavného maďarského mesta v rieke namerali 50 častíc mikroplastov na kubický meter vody.

Mikroplasty v najdlhšej rieke EÚ podľa vedcov pochádzajú hlavne z obalových materiálov.

Ich zvýšená koncentrácia „môže súvisieť s vysokou hustotou obyvateľstva typickou pre mestá,“ napísalo Laboratorium.hu. „Čističky odpadových vôd môžu byť hlavným zdrojom mikročastíc,“ uvádza portál.

V tomto prípade by však pitná voda nemala byť ohrozená, nakoľko tá z drvivej väčšiny pochádza z podzemných vôd.

Znečisteniu Dunaja sa v spolupráci s rakúskymi vedcami venuje aj Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v rámci projektu projekte s názvom „Plastický makroodpad v Dunaji a pozdĺž neho“ a skratkou PlasticFreeDanube.

Vedkyňa Mária Omastová, ktorá sa na projekte podieľala, tvrdí, že niektoré výskumy našli mikroplasty aj v žalúdkoch rýb.

Envirokomisár: V boji proti plastovému odpadu môže pomôcť aj nová daň

Prvá celoeurópska stratégia pre plasty prinesie Európe prosperitu a pomôže zastaviť vlnu plastového odpadu, hovorí v rozhovore eurokomisár pre životné prostredie KARMENU VELLA.