Slováci produkujú menej odpadu ako európsky priemer, ukazuje Eurostat

Skládka odpadov Zohor [TASR/Štefan Puškáš]

Slováci v roku 2019 v priemere vyprodukovali 421 kilogramov zmesového odpadu. Európsky priemer je 502 kilogramov. Hoci sa produkcia komunálu vo väčšine krajín zvyšuje, na skládkach ho končí menej.

Členské krajiny Európskej únie v roku 2019 vyprodukovali takmer 225 miliónov ton komunálneho odpadu, čo je približne 502 kg na osobu. Uvádza to nová štatistika Eurostatu publikovaná tento týždeň.

V porovnaní s rokom 2018 (495 kg na osobu) ide o mierny nárast, ale zároveň o zlepšenie situácie v porovnaní s rokom 2008, keď na jedného Európana pripadalo 518 kg odpadu ročne. Úniu môžeme v trende produkcii rozdeliť na dve časti. V tej prvej, do ktorej patrí aj Slovensko, sa produkcia zmesového odpadu zvyšuje. Na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 vzrástla z 273 kilogramov na obyvateľa na 421. V desiatich členských krajinách naopak produkcia komunálu klesá. Najviac v Belgicku, kde priemer na človeka klesol zo 482 v roku 2005 na 415 v roku 2019.

Eurostat uviedol, že najviac komunálneho odpadu na osobu pred dvomi rokmi vyprodukovalo Dánsko (844 kg). Nasledovalo Luxembursko (791 kg), Malta (694 kg), Cyprus (642 kg) ) a Nemecko (609 kg).

Produkcia odpadu v členských krajinách Európskej únie. [Eurostat]

Slovensko sa ocitlo na siedmej priečke krajín Únie s najmenšou produkciou odpadu – 421 kg na osobu. Najmenej odpadkov v uvedenom období vyprodukovali obyvatelia Rumunska (280 kg). Menej ako 400 kilogramov vyrobili obyvatelia ďalších troch členských krajín – Poľska (336), Estónska (369) a Maďarska (387).

Európa recykluje viac, Slovensko zaostáva

Dobrou správou je, že množstvo recyklovaného odpadu dosiahlo nové maximá. Za posledné roky sa množstvo recyklovaného odpadu (recyklované materiály a kompostovanie) takmer strojnásobilo z 37 miliónov ton (87 kg na osobu), v roku 1995, na 107 miliónov ton (239 kg na osobu) v roku 2019. To znamená, že takmer polovica (48 percent) vyprodukovaného komunálneho odpadu sa opäť využije, či už formou recyklácie alebo na kompost.

Hoci v Únii vzniká viac odpadu ako v minulosti, celkové množstvo komunálneho odpadu na tuhých skládkach sa od roku 1995 znížilo o viac ako polovicu – zo 121 miliónov ton na 54 miliónov ton v roku 2019.

Naopak rastie množstvo spáleného komunálu, ktoré v hierarchii nakladania s odpadmi stojí o priečku vyššiu nad skládkovaním. Od roku 1995 sa množstvo spáleného odpadu zdvojnásobilo z 30 miliónov ton (70 kg na osobu) na 60 miliónov ton (134 kg na osobu) v roku 2019. Ešte viac odpadu sa recykluje, čo je dnes najrozšírenejšou metódou nakladania s komunálnym odpadom v Európe.

Slovensko chce recyklovať 55 percent odpadov do roku 2026

Systém triedeného odpadu čakajú na Slovensku zmeny. Vláda chce bojovať proti vzniku odpadov, zvýšiť mieru recyklácie a skoncovať s čiernymi skládkami. 

Na Slovensku v recyklácii stále zaostávame. Tichým mementom je nesplnený národný recyklačný cieľ do roku 2020, keď už Slovensko malo recyklovať 50 percent komunálneho odpadu. Zatiaľ sa však podarilo dosiahnuť len približne 40 percent. Možnosť reparátu má Slovensko v roku 2025, dokedy musí recyklovať 55 percent komunálneho odpadu. V roku 2030 by to už malo 65 percent. Do tohto roku musia členské krajiny takisto znížiť mieru skládkovania na maximálne desať percent. Prehľad európskych odpadových cieľov si môžete pozrieť tu.

Minister životného prostredia Ján Budaj už naznačil, že skládkovanie by na Slovensku malo skončiť. Presný termín by mohol envirorezort stanoviť už v ďalšej novele odpadového zákona naplánovanej na tento rok.

S uzatváraním skládok už Slovensko začalo. Tento rok by ich malo zaniknúť 21.