Slováci vytriedili viac odpadu

Kampaň z roku 2009 v Košiciach [TASR/František Iván]

Dobré výsledky v komunálnom odpadovom hospodárstve považujú organizácie zodpovednosti výrobcov za argument v prospech zachovania systému zavedeného v roku 2016.

Množstvo vytriedeného odpadu medzi rokmi 2016 a 2017 stúplo o 17 percent. Slováci vytriedili o 16 percent viac odpadov z obalov a o 19 percent viac odpadov z neobalových výrobkov.

Potvrdzujú to nové podklady ministerstva životného prostredia pre systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ministerstvo každoročne poskytuje organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV) údaje pre výpočet ich zberového podielu a trhového podielu. OZV musia priebežne vyrovnávať objem zbieraného triedeného odpadu v obciach na jednej strane a vstupy od výrobcov, ktorí zber financujú, na druhej strane.

ENVI-PAK, jedna z dvoch najväčších OZV, z najnovších údajov ministerstva vypočítala medziročnú zmenu. Jej šéfka, Hana Nováková, v tlačovej správe tiež informuje, že v obciach, ktoré má zazmluvnené ENVI-PAK, „vytriedili občania v priemere 38,6 kg na obyvateľa, čo je o 6,5 kg viac voči predchádzajúcemu roku.“

Podľa riaditeľa NATUR-PACK, druhej z dvoch najväčších OZV, je viac vytriedeného odpadu „dôkazom, že systém je v princípe nastavený dobre.“ Michal Sebíň však pre EURACTIV.sk uviedol, že dôvodom na optimizmus bude až zistenie, že na Slovensku nerástlo celkové množstvo komunálneho odpadu.

Papier, plast a sklo

ENVI-PAK vypočítal, že v roku 2017 sa na celom Slovensku vyzbieralo 35,4 kg na obyvateľa oproti 30,3 kg v roku 2016. Ide teda o zvýšenie o 16,8 percenta.

V prípade vyzbieraných odpadov z obalov došlo k medziročnému nárastu o 15,97 percenta – zo 107 119 ton v roku 2016 na 124 229 ton v roku 2017. Obaly, ktoré občania triedia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov priamo do prichystaných kontajnerov, sú z papiera, plastu a skla

Zálohovanie plastových fliaš spôsobí „rozvrat“, tvrdia výrobcovia obalov

Návrh Európskej komisie o plastovom odpade, ktorý podporilo ministerstvo životného prostredia, odmietla časť slovenských producentov a zamestnávateľov. Argumentujú aj nárastom euroskepticizmu.

Pri vyzberaných odpadoch z neobalových výrobkov došlo podľa výpočtov ENVI-PAK k ešte výraznejšiemu nárastu – o 19,16 percenta. Kým v roku 2016 sa ich vytriedilo 57 546 ton, v roku 2017 to bolo 68 574 ton. Ide o výrobky vyrobené z papiera, plastu alebo skla.

Vývoz a spracovanie zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu nespadá pod organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Sú zaň zodpovedné priamo obce.

Argument v prospech systému

ENVI-PAK v tlačovej správe tvrdí, že „z čísiel je zrejmé, že zákon o odpadoch, ktorý zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov, prináša výsledky.“

S tým súhlasí aj šéf NATUR-PACK. „Trh OZV sa v roku 2017, po odobratí niektorých autorizácií, stabilizoval a vytvára sa tým predpoklad pre zlepšovanie úrovne triedeného zberu v budúcnosti,“ uviedol Michal Sebíň pre EURACTIV.sk. Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov zaviedlo Slovensko v roku 2016.

Minister ohlásil radikálnu zmenu odpadového systému, zneistil zástupcov výrobcov

Ministerstvo životného prostredia uvažuje o vytvorení monopolnej agentúry pre odpad. Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré by nahradila, sú skeptické.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) vo februári ohlásil, že uvažuje nahradení viacerých súťažiacich OZV monopolnou agentúrou. Namiesto výberu medzi viacerými organizáciami by všetci výrobcovia produktov, z ktorých vznikajú odpady, boli združení v jednom orgáne.

Obe najväčšie OZV sa naň pozerali skepticky. Ministerstvo zatiaľ zámer nepretavilo do legislatívnej podoby.

Neznáme množstvo odpadu

Šéfka ENVI-PAKU Hana Nováková zdôraznila, že k lepším výsledkom prispelo „motivovanie obyvateľov prostredníctvom osvety a vzdelávacích aktivít, ktoré ENVI-PAK vzhľadom na ciele, ktoré kladie Slovensku EÚ v oblasti triedenia odpadu, považuje za kľúčové.“ Povinnosť informovať občanov ukladá OZV zákon.

Riaditeľ NATUR-PACK upozorňuje, že pre celkové zhodnotenie roku 2017 bude dôležité vedieť, koľko komunálneho odpadu vzniklo celkovo. „Ak množstvo komunálneho odpadu medziročne nerástlo a naozaj sa viac odpadu triedi tak potom môžeme byť skutočne optimisti,“ uviedol.

Eurostat zverejnil nové odpadové štatistiky, Slovensko poskočilo

Slovensko v roku 2016 recyklovalo 23 percent komunálneho odpadu. V roku 2015 to bolo len necelých 15 percent. Europoslanci tvrdia, že treba zlepšiť prácu s verejnosťou, spoluprácu so samosprávami a manažment bioodpadu.

Eurostat zvykne zverejňovať odpadové štatistiky vo všetkých štátoch Európskej únie až s odstupom vyše roka. Komplexné údaje za rok 2017 tak budú k dispozícii až na začiatku roka 2019.

Podľa najnovších údajov z februára 2018 za rok 2016 vzniklo na Slovensku medziročne viac komunálneho odpadu. Lepšie výsledky však dosiahlo v jeho recyklácii. Kým v roku 2015 ho recyklovalo len 15 percent, v roku 2016 to bolo 23 percent.