Z Poľska sa stáva skládka britského odpadu. Teraz navyše aj horí

Požiar skládky pri poľskom meste Zgierz [EPA-EFE/ GRZEGORZ MICHALOWSKI]

Tisícky ton komunálneho odpadu preváža „odpadová mafia“ každoročne zo západu na východ Európy. Tam ho nelegálne spaľuje, aby nemusela platiť za odvoz na skládku alebo do spaľovne.

Je to vaša zodpovednosť, odkázal hovorca Európskej komisie do Poľska. Novinári sa ho na pravidelnom brífingu pýtali, či európska exekutíva plánuje zakročiť proti „odpadovej mafii“,  ktorá dováža do krajiny každoročne 12 tisíc ton britského odpadu a nelegálne ho spaľuje.

„My nemáme policajné sily, toto je problémom členských štátov. Budeme samozrejme sledovať uplatňovanie práva Európskej únie,“ povedal médiám v Bruseli v pondelok 23. júla hovorca Komisie.

Na problém upozornil v sobotu britský denník The Telegraph. Jedným z dôvodov môže byť obmedzenie na dovoz odpadu, ktoré uvalila Čína. Riešením je podľa denníka minimálna cena za recyklovaný plast, ktorá by odrádzala od jeho skládkovania a spaľovania. Európska komisia navyše už dávnejšie navrhovala zvýšenie poplatkov za skládkovanie a spaľovanie, ako aj dôsledné vynucovanie zákona.

Problém najnižšej ceny

V pondelok hovorca Komisie povedal, že hoci „s obavami vníma reportáže o nelegálnej recyklácii“, vynucovanie zákona je v rukách členských štátov.

„Úzko s nimi spolupracujeme v riešení problémov infraštruktúrneho a manažérskeho charakteru. Chceme, aby konali v súlade s našimi environmentálnymi štandardmi a budeme pokračovať v monitorovaní situácie,“ dodal hovorca.

The Telegraph opísal, ako skládky dovezeného odpadu za záhadných okolností vzbĺkli, čo spôsobilo nielen závažné znečistenie miestneho ovzdušia a pôdy, ale aj vysoké náklady pre záchranné zložky.

Problémom je podľa britského denníka chýbajúca minimálna cena za ukladanie plastu. Keď si obec vyberá, komu zverí skládkovanie, je motivovaná najnižšou cenou. A prevádzkovatelia, ktorí dodržujú zákony nedokážu cenu stlačiť tak nízko ako tí, čo ich porušujú. Paradoxne potom obce zodpovedajú za environmentálnu záťaž spôsobnú horiacou skládkou.

V4 v koši? Región trpí nelegálnymi skládkami aj kreatívnymi štatistikami

Poľsko má vo Vyšehradskej skupine najbližšie k európskym štandardom v komunálnom odpade. Najhoršie výsledky dosahuje Slovensko. Ich spoločným problémom je vymáhanie zákona.

Krajina horiacich odpadkov

V máji zasiahla Poľsko vlna požiarov skládok, ktoré vyprovokovali k reakcii premiéra aj viacerých ministrov.

Agentúra Reuters cituje poľské úrady, podľa ktorých za necelý prvý polrok horelo v krajine 63 háld odpadkov, pričom za celý vlaňajší rok to bolo 37. Verejnosť zvlášť šokoval požiar a následný únik toxických látok do ovzdušia pri stredopoľskom meste Zgierz. Dvestopäťdesiatim požiarnikom trvalo dva dni, kým ho uhasili.

Poľský denník Gazeta Wyborcza napísal, že požiare sa vznikajú neskoro popoludní alebo večer a zvyčajne cez víkend.

„Veľká väčšina týchto požiarov nie je spôsobená spontánnym vznietením, ale… protizákonnými a trestuhodnými činmi, proti ktorým budeme bojovať,“ sľúbil na tlačovej konferencii na konci mája premiér Mateusz Morawiecki.  „Máme tu dočinenia s odpadovou mafiou,“ citovala ho agentúra Reuters.

Slovensko dostalo miliónovú pokutu za skládku. Už konáme, reaguje envirorezort

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štát vo veci skládkovania odpadov v Žiline nerešpektoval jeho predchádzajúci rozsudok, ani platnú európsku legislatívu.

„Nelegálna skládka pre Európu“

Minister vnútra Joachim Brudzinski na rovnakej tlačovke hovoril o „očividnom súvise“ s uzatvorením čínskeho trhu pred dovozom odpadu zo zahraničia. Povedal, že vývoz komunálneho odpadu z niektorých krajín bol potom presmerovaný do Poľska.

„Nemôžeme dovoliť, aby sa Poľsko stalo nelegálnou skládkou pre Európu,“ povedal novinárom pri rovnakej príležitosti minister životného prostredia Henryk Kovawalczyk.

Potvrdil, že niektoré firmy importovali odpadky pod zámienkou ich recyklácie, ktorá sa však nikdy neuskutočnila.

Divoké spaľovanie odpadu pridáva ďalšiu vrstvu k inému poľskému problému: znečistenému ovzdušiu. Len vo februári Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že vláda bojuje proti tomuto neduhu príliš pomaly.

Poľsko nedostatočne chráni ľudí pred smogom, rozhodol európsky súd

Varšava odložila plán na zlepšenie ovzdušia na budúce desaťročie. Súdny dvor Európskej únie to považuje za neodôvodnené.

Deravý poľský zákon

„Je to obrovský problém. Každý jeden deň sa objaví niekde v krajine požiar,“ povedal pre Euronews Marek Jozefiak z poľskej pobočky environmentálnej organizácie Greenpeace.

Jozefiak vidí príčiny v medzerách v zákone. Tie umožňujú skladovať odpad až počas troch rokov pred tým, ako je spálený v spaľovni. Namiesto toho je však spálený nadivoko, aby prevádzkovateľ skládky ušetril peniaze.

Podľa údajov poľskej inšpekcie životného prostredia bolo vlani do Poľska dovezených 733 tisíc ton odpadu, teda dvakrát viac ako v roku 2016.

Import prichádza prevažne z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Talianska a Rakúska.

Vývoz z Británie stúpa

Export odpadu zo Spojného kráľovstva kritizoval minulý týždeň tamojší Najvyšší kontrolný úrad. Podľa neho síce britský systém vykazuje za posledné obdobie zvýšenie podielu recyklovaného komunálneho odpadu na úroveň 44,3 percenta a plastového odpadu na úroveň 39,4 percenta v roku 2016.

Odvrátenou stranou však je, že veľká časť nemusí ísť na skládky, ale sa vyvezie.

Inšpekcia životného prostredia podľa štátnych audítorov tento fakt prehliada. Skritizovala aj ministerstvo životného prostredia, pretože je „nedostatočne proaktívne“, napísal denník The Guardian.

Výsledkom je, že od roku 2002 stúplo množstvo exportovaného odpadu šesťnásobne. Vlani putovala polovica všetkého plastového odpadu z britských ostrovov do Číny, Turecka, Malajzie a Poľska.

Úprava a vynucovanie zákona

Opatrenia proti nelegálnemu spaľovaniu západoeurópskeho odpadu prisľúbila poľská vláda ešte v máji. Pripravuje zákon, ktorý má urobiť povinnou inštaláciu kamier, ktoré by odhalili prípadné protizákonné narábanie so skládkami. Dĺžka ukladania pred odvezením do spaľovne sa má skrátiť.

Úrady tiež avizovali častejšie kontroly na mieste, po ktorých volá aj poľská Greenpeace. Porušením zákona sa majú prioritne zaoberať prokurátori.

Európska komisia ešte v roku 2017 odporučila Poľsku častejšie kontroly firiem zodpovedných za spracovanie odpadu, posilnenie kompetencií obcí a zvýšenie poplatkov za spaľovanie a ešte výraznejšie zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

Poľsko má pritom už dnes najvyšší poplatok za skládkovanie v celej Vyšehradskej skupine, 26,6 eura za tonu odpadu, ako aj najnižší podiel skládkovaného komunálneho odpadu, 37 percent v roku 2016.

Zákon o vyšších skládkovacích poplatkoch prerokuje vláda ešte v lete

Pripomienky k legislatíve, ktorá zavedie princíp „znečisťovateľ platí“, malo najmä Združenie miest a obcí Slovenska.