Zákon o vyšších skládkovacích poplatkoch prerokuje vláda ešte v lete

Skládka v Podunajských Biskupiciach [TASR/Marko Erd]

Pripomienky k legislatíve, ktorá zavedie princíp „znečisťovateľ platí“, malo najmä Združenie miest a obcí Slovenska.

Novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov plánuje envirorezort predložiť na augustové rokovanie vlády. V rozhovore pre TASR to vo štvrtok 19. júla povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Podľa nového systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Počas najbližších troch rokov sa tiež bude postupne zvyšovať.

Novela už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Podľa ministra malo pripomienky najmä Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), nakoniec však našli spoločnú reč.

Sedem tried poplatkov

„Všetci sme si vedomí, že bez zvýšenia poplatkov sa v problematike odpadov nepohneme,“ poznamenal minister. Pripomenul, že skládkovanie je zatiaľ na Slovensku najlacnejším spôsobom zbavenia sa odpadu. Novela však nechce obce zaťažovať, ale motivovať ich k triedeniu.

Skládkovacie poplatky: Nemôžeme si dupnúť, odkázalo ministerstvo aktivistom

Poplatky za skládky sa budú zvyšovať postupne, s ohľadom na obce.

Ak budú totiž viac separovať, aj pri zvýšenom poplatku sa môže stať, že zaplatia menej. Poplatok za uloženie jednej tony odpadu na skládku je v súčasnosti priemerne 6 eur. Od budúceho roka bude diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu.

Pri menej ako 10-percentnej úrovni vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac.

Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok päť eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur.

Slovensko skládkuje priveľa

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent).

Slovensko podporuje zákaz jednorazových plastov, počíta so zálohovaním fliaš

Postupný zákaz a nahradenie jednorazových plastových výrobkov hodnotí ministerstvo životného prostredia prevažne pozitívne. Očakáva viac triedeného zberu a menej skládok.

Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) alebo spaľuje (11 percent) a len 23 percent sa recykluje či kompostuje.

Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10 percent.

Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent.