Viviane Reding: Priemysel nebol v čase Olympiády pripravený

Brusel pred Olympijskými hrami v Pekingu a Európskym futbalovým šampionátom vyzval mobilných operátorov, aby začali sprostredkúvať služby mobilnej televízie. Komisárka Viviane Reding mala pomerne vysoké očakávania, keďže miera penetrácie Európy mobilným telefónom dosahuje úroveň 111% a súčasne sledovanosť televízie počas významných športových udalostí rastie exponenciálnou krivkou. Realita však ukázala, že telekomunikačné spoločnosti sledovanie športových sviatkov v mobile neumožnili. Komisárka Reding v rozhovore pre EurActiv na to reagovala: „Priemysel nebol pripravený.“

Štandard televízneho vysielania DVB-H, ktorý podporila Komisia, v súčasnosti v Európe funguje len v Taliansku, Rakúsku, Holandsku a spomedzi nečlenských krajín EÚ vo Švajčiarsku. V budúcnosti by mali DVB-H sprevádzkovať firmy vo Francúzsku a Fínsku, povedala komisárka. V nadväznosti na to a pre podporu rozmachu mobilnej televízie vydá Komisia „v priebehu niekoľkých týždňov“ komuniké, ktoré by malo definovať jasné odporúčania pre angažovanie sa telekomunikačného priemyslu. Reding chce súčasne povzbudiť vysielateľov a telekomunikačné spoločnosti k užšej spolupráci. Vyzvala ich, aby prekonali vzájomné konflikty, ktoré bránili rozvoju mobilnej televízie v minulosti.

Komisárka nepoprela zelenú pre umiestňovanie reklamy do mobilných obrazových služieb. Podľa nej, telekomunikačné firmy by mohli takto získané prostriedky investovať do vývoja nových služieb a technológií. Súčasne však trvá na tom, že operátori nesmú dovoliť inváziu reklamy do súkromia užívateľov mobilných telefónov. Ešte počas bruselskej konferencie, ktorú zorganizovala Asociácia komerčných televízií v Európe, povedala, že „na reklamu nebudú uvalené žiadne dodatočné obmedzenia.“ Dodala, že v dnešných časoch „hrajú dôležitú rolu ko-regulácia a samoregulácia.“ Publiku odkázala: „Ak chcete na tomto poli napredovať, prijmite samoregulačné iniciatívy.“

V rozhovore pre EurActiv opäť zopakovala tvrdý postoj voči British Telecom v otázke kauzy PHORM. Upozornila aj ostatné firmy, ktoré umiestňujú cielenú reklamu bez predošlého vyžiadania si súhlasu od zákazníka, že riskujú právne dôsledky svojho konania.

Pre Európsku komisiu nie je mobilná televízia iba obchodnou príležitosťou, ale aj jedným z nástrojov pre podporu cezhraničného televízneho vysielania v rámci EÚ. Ak si ľudia zvyknú, že televíziu sledujú cez svoj mobilný telefón doma, budú tak činiť i v zahraničí, myslí si komisárka a uzatvára, že tento fenomén podporí rozvoj skutočne celoeurópskych vysielacích kanálov.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.