Aká je hodnota reklamy?

Cieľom kampane „Hodnota reklamy“ je „zdôrazniť benefity reklamy pre ekonomiku, spoločnosť a spotrebiteľov“ tak, aby si jej hodnotu uvedomili aj politici, pochopili jej princípy fungovania a brali ich na zreteľ v prípade, ak „stanovujú pravidlá, čo marketingový priemysel smie a čo nesmie robiť.“ Celosvetové šírenie osvety o reklame odštartovala včera (6.10.) Svetová federácia poskytovateľov reklamy (WFA).

Súčasťou kampane bude aj práca s viacerými on-line nástrojmi, za pomoci ktorých sa uskutoční mnoho prieskumov, publikuje sa niekoľko prezentácií a iných komunikačných materiálov, „navrhnutých pre podporu [reklamného] priemyslu pre vplývanie na politické elity vo svete.“ Ide o aktivitu v čase, keď je snaha regulovať reklamné prostredie na vzostupe. Napríklad európske inštitúcie, ako aj rozhodovatelia v členských krajinách, majú záujem, aby boli reklamné príspevky v zhode s cieľmi verejných politík – najmä v oblasti boja proti klimatickým zmenám, obezite a alkoholizmu.

„Ak sa [prijíma legislatíva pre] reguláciu nášho obchodu, mnohé benefity reklamy sa prehliadajú,“ konštatuje Stephan Loerke, riaditeľ WFA. Dodáva, že napríklad reklama na verejné služby je veľmi efektívnou odpoveďou na spoločenské výzvy, akými sú napríklad rozširovanie ochorenia AIDS, domáce násilie, či ignorovanie používania bezpečnostných pásov vo vozidlách.

Začiatok kampane „znamená začiatok spoločného úsilia priemyslu dostať sa na čelo frontu, kedy hovoríme o reklame s politikmi,“ dodáva Loerke.

Od novej iniciatívy WFA očakáva, že bude „jasnou a ucelenou správou“ o tom, že reklama „posilňuje hospodársky rast.“ Inými slovami, správny marketing pomáha firmám byť úspešnými, stimuluje konkurenciu a tak „zvyšuje hodnotu pre spotrebiteľa.“ Naviac, silnejšie hospodárstvo dokáže vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta, je predpokladom pre „rozdielnosť a pluralitu“ médií a financuje športové a kultúrne podujatia, dopĺňa Will Gilroy, komunikačný riaditeľ WFA.

WFA tiež varuje pred „možnými kontraproduktívnymi dôsledkami obmedzení reklamnej slobody.“ Ako príklad uvádza januárový návrh Európskej komisie o štandardoch pre označovanie nutričnej hodnoty pokrmov s cieľom podporovať zdravý životný štýl a bojovať proti obezite. Akokoľvek, potravinársky a nápojový priemysel vyjadril „vážne znepokojenie“ najmä pre navrhovanú farebnú škálu. Pokrmy s najvyššou nutričnou hodnotou by mali byť výrazne označené červenou farbou, čo môže odrádzať mnohých potenciálnych zákazníkov od ich kúpy.

Svetová federácia poskytovateľov reklamy združuje 55 národných marketingových asociácií po celom svete a 52 nadnárodných korporácií. Jej členovia pokrývajú 90% reklamného trhu vo svete a približne v rovnakej miere sa podieľajú na investíciách do komunikácie a komunikačných stratégií.