Akadémia európskeho seniora v Banskej Bystrici

Krátka správa

„Vieme, že základná téma projektu pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) je zameraná na deti, ktoré majú šancu stať sa nositeľmi európskeho myslenia a vnímania. Avšak som presvedčený, že dravosť a odvaha mladšej generácie musia byť vyvažované skúsenosťou a rozvážnosťou staršej generácie,“ vysvetľuje Ivan Saktor. „Na základe toho vznikol  zámer organizovať Dni seniorov mesta v európskom duchu, prepojiť mesiac úcty k starším so začiatkom akademického roka, vytvoriť paralelu medzi skúsenosťou a zrelosťou Európy a seniorského veku.“

Počas slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutoční dnes o druhej popoludní si  účastníci AES prevezmú indexy a v priebehu októbra budú môcť zbierať kredity na jednotlivých podujatiach. Na programe sú diskusie o zdravej výžive, ale aj hodiny tanca, beseda s poslancami mestského zastupiteľstva, či kurzy na ovládanie PC.

„Účasť na vzdelávacích aktivitách sa bude hodnotiť počtom bodov – kreditov. Získať ich možno až 66. Podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní AES  je zisk aspoň 40 kreditov. V takom prípade ho zaradíme aj do žrebovania o hodnotné ceny. Pri organizácii jednotlivých aktivít a prednášok budú spolupracovať študenti a pedagógovia UMB, ako aj žiaci a učitelia základných škôl, teda dôjde aj k určitému generačnému premosteniu,“ hovorí, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Mária Filipová.

Program AES je bohatý a časovo náročný. Každý senior si sám vyberie, nie je nutné absolvovať všetky podujatia. V záujme úspešného organizačného zabezpečenia jednotlivých aktivít, organizátori zisťovali záujem o účasť na jednotlivých témach a podľa toho volili kapacity priestorov a počet termínov. Bližšie informácie ako aj informačné materiály dostanú seniori na slávnostnom otvorení AES.

Účasť na aktivitách je pre seniorov bezplatná. Činnosť Akadémie financuje mesto s partnermi a sponzormi, ktorí sa na príprave a priebehu podujatí podieľajú.