Banská Bystrica ponúka granty na podporu EHMK

Krátka správa

V súvislosti so svojou kandidatúrou na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 rozbieha Banská Bystrica nový grantový systém. V ňom vyčlenila 300-tisíc korún na granty pre kultúrno-spoločenské projekty podporujúce jej kandidatúru.

O granty sa so svojimi projektmi môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie aj fyzické osoby. Ako nám povedala hovorkyňa banskobystrického primátora Monika Pastuchová, podmienkou podpory projektu je, aby bol uskutočnený na území niektorého z 12 okresov, ktorých sídla podporujú kandidatúru Banskej Bystrice na titul EHMK 2013. Ďalšou podmienkou je uskutočnenie projektu v období od novembra tohto roka do júna budúceho roka.

„Uchádzač o grant si môže zvoliť obsah projektu z oblasti kultúry, školstva, sociálnej sféry či iných príbuzných oblastí s preukázateľnou kultúrnou dimenziou,“ uviedla Pastuchová. Dodala, že žiadosti s projektmi treba doručiť v uzavretej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – Grant EHMK 2013“ do 31. októbra do podateľne Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Úsilie zapojiť mimovládny sektor do kultúrno-spoločenského diania a pomôcť mu financovať aktivity na podporu  kandidatúry víta aj riaditeľka Divadla z Pasáže Viera Dubačová: „Na  území Banskej Bystrice pracuje veľa organizácie, ktorých  činnosť nie je zviditeľnená. Tento grantový systém je šanca, ako ich podporiť.“