Barroso: Kreatívne mestá by mali byť cieľom EÚ 2020

Foto: mmisso.deviantart.com

Predseda Komisie vystúpil počas osláv 25. výročia udeľovania titulu Európske hlavné mesto kultúry. Vyzval národné a lokálne autority, aby zaistili, že kultúra je dobre ukotvená v ich dlhodobých stratégiách rozvoja. „Vstúpili sme do novej éry,“ v ktorej „ sa musíme rezolútnejšie posunúť smerom k ekonomike založenej na kreativite, poznatkoch a inováciách,“ vysvetlil.

Kreativita je podľa Barrosa dôležitým novým zdrojom rastu, pracovných miest a udržteľného rozvoja. Preto je podľa neho významné podporovať kreatívny priemysel v európskych mestách aj v rámci napĺňania cieľov stratégie Európa 2020.

Projekt hlavných miest kultúry inaugurovali v roku 1985. Jeho úlohou je propagovať bohatstvo a diverzitu európskych kultúru, prirodzené porozumenie medzi európskymi občanmi a podporiť zmysel spolupatričnosti do jednej európskej rodiny upozorňovaním na spoločné európske korenie a zdieľaním budúcich ambícií.

Počas fungovania programu sa preinvestovalo od 6 do 100 miliónov ročne, pričom 77 % prostriedkov pochádza z národných, regionálnych a lokálnych verejných zdrojov. Komisia odhaduje, že každé vynaložené euro vygenerovalo 8 – 10 eur.

Podľa dát exekutívy počas trvania titulu v mestách priemerne o 12 % stúpol počet nocí, kedy v nich turisti strávili noc. Napríklad Liverpool zaznamenal rast o 25 %, pričom kultúrne podujatia navštívilo 15 miliónov ľudí.

Prvým slovenským mestom s titulom Európske hlavné mesto kultúry budú Košice v roku 2013.