Cena EP LUX pre najlepšie filmy

Krátka správa

Európa sa nedá budovať, pokiaľ by sme sa súčasne neusilovali o kultúrnu rozmanitosť a podporovanie umeleckých hodnôt. A práve v dobe, keď Európska únia slávi 50. výročie svojho vzniku a netrpezlivo očakáva novú zmluvu, sa Európsky parlament (EP) rozhodol zaviesť cenu LUX (svetlo) a jej prostredníctvom podporiť európsku kinematografiu.

Cena Lux si kladie za cieľ „vniesť svetlo“ do verejnej debaty o procese budovania Európy a prispieť k propagácii európskych filmov v Európskej únii. Víťaznému filmu budú z prostriedkov Ceny LUX financované titulky vo všetkých 23 úradných jazykoch a taktiež prenos videozáznamu na fotografický film. Pôvodná jazyková verzia bude obsahovať titulky pre nepočujúcich.

Tento rok vybrala komisia zložená zo 17 členov, z ktorých väčšinu predstavujú odborníci, tri filmy z 800 prihlásených. Jeden z nich sa stane laureátom ceny LUX, o čom rozhodnú poslanci EP. Hlasovať však nebude môcť každý z nich. Toto právo bude mať len ten poslanec, ktorý si pozrie všetky tri súťažné filmy, či už v priestoroch EP alebo mimo neho.

Na cenu LUX 2007 sú nominované tieto filmy:

  • Auf der andren Seite (Na druhej strane), réžia: Fatih Akin, koprodukcia: Nemecko – Turecko, 2007,
  • 4 luni, 3 saptamini si 2 zile (4 mesiace, 3 týždne a 2 dni), réžia: Cristian Mungiu, produkcia: Rumunsko, 2007,
  • Belle toujours, réžia: Manoel de Oliveira, koprodukcia: Portugalsko, Francúzsko, 2006.

Od 1. do 18. októbra 2007  bude v priestoroch Európskeho parlamentu každý z týchto filmov premietaný deväťkrát. V prípade, že budú v sále voľné miesta, môžu si tieto filmy pozrieť taktiež všetci ostatní záujemcovia a milovníci európskej kinematografie, ktorí sú oprávnení k vstupu do budov Parlamentu.

Cenu LUX odovzdá predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert PÖTTERING počas plenárneho zasadnutia vo Štrasburgu dňa 24. októbra 2007. Víťaz dostane sošku prestavujúcu Babylonskú vežu, ktorá zosobňuje vizuálnu identitu Ceny LUX.

V súvislosti s touto akciou EP pripravil aj ďalšie projekty. V utorok 9. októbra sa bude v parlamentných priestoroch premietať film „Un autre regard“ upravený tak, aby si ho mohli pozrieť aj ľudia s poškodeným zrakom. Od 16. do 18. októbra sa uskutoční seminár o kultúrnej rôznorodosti a medzikultúrnom dialógu.