Ďalšia finančná podpora filmovej tvorby

Krátka správa

Európska komisia publikovala pod referenčným číslom EACEA 16/07 výzvu na predkladanie projektov v oblasti filmovej tvorby. Ide o výzvu vychádzajúcu z programu MEDIA 2007 – Podpora rozvoja projektov – dokumentárnych a animovaných filmov. Cieľom výzvy je podpora rozvoja audiovizuálnych projektov pre európsky a svetový trh.

V rámci rozpočtu sa pre túto výzvu počíta s tým, že realizátori projektov, ktoré budú schválené na financovanie, môžu dostať dotáciu vo výške od 50 do 60 percent predpokladaných oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi o finančnú podporu v tejto výzve sú agentúry, asociácie, malí a strední podnikatelia.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu projektov má dve uzávierky: prvá je 15. novembra 2007 a druhá 15. apríla 2008.

V prípade ďalších otázok a požiadaviek na dodatočné informácie môžete kontaktovať Constantina Daskalakisa z Education, Audiovisual & Culture Executive Agency na elektronickej adrese costas.daskalakis@ec.europa.eu.