Digitálne televízne vysielanie v ČR

Krátka správa

Prechod na digitálne televízne vysielanie je na medzinárodnej úrovni vyriešený od roku 1997. Napriek tomu bolo prvé komerčné digitálne televízne vysielanie v Českej republike spustené až v roku 2005. Odborníci upozorňujú, že na ceste k digitálnej televízii treba prekonať niekoľko technických i politických prekážok.

„Zásadný technický problém pre digitálne televízne vysielanie bol vyriešený prijatím štandardu DVB-T, tvrdí Jan Kramosil zo špecializovaného českého časopisu Technologies and Prosperity. Na základe rôznych záujmov verejnej (politickej) sféry a komerčných subjektov najmä pokiaľ ide o prípravu procesu na prechod sa tento proces dostáva do polohy politickej otázky. Základnou príčinou tohto stavu je chýbajúca legislatívna báza, ktorá by umožňovala navrhnúť záväzné pravidlá pre prechod na digitálne vysielanie za transparentných a nediskriminačných podmienok v súlade so zásadami Nového regulačného rámca Európskej únie pre elektronické komunikácie.

V tomto smere ani ČR nie je výnimkou a komerčné digitálne vysielanie sa tam spustilo bez existencie zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní v takom znení, ktoré by dostatočne vymedzovalo prostredie pre digitálne vysielanie a poskytovalo zúčastneným subjektom právne istoty pre výkon ich činnosti. Český telekomunikačný úrad však pripravuje Technický plán prechodu, ktorý by mohol obsahovať aj navrhované legislatívne zmeny. Podľa uznesenia vlády č. 1189 zo 14. 9. 2005 by mal byť tento dokument hotový do konca tohto roka.

Tretím dôležitým krokom bolo udelenie šiestich nových licencií, ktoré Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie udelila 4. a 5. apríla 2006. Faktom však zostáva, že okolo tohto rozhodnutia je veľa diskusií a subjekty, ktoré neuspeli sa proti rozhodnutiu odvolali. Problém je natoľko vážny, že napríklad jeden z úspešných subjektov – Febio TV, ktorej majiteľom je známy mediálny podnikateľ Fero Fenič – pozastavil prijímanie zamestnancov, čo zrejme zabrzdí spustenie jej vysielania. V súčasnosti má táto televízia vlastne len troch zamestnancov, ktorými sú členovia top – manažmentu na čele s generálnym riaditeľom Richardom Rybníčkom. Podľa zákona č. 231/2001 Zb. by pritom držitelia licencií mali začať vysielať do 360 dní od jej získania.

„V súčasnosti sa počet zariadení pre príjem digitálneho pozemského TV vysielanie odhaduje na desiatky tisíc v oblastiach, kde je doteraz vysielanie dostupné,“ hovorí J. Kramosil. Keďže „klasické“ analógové vysielanie sa má skončiť v roku 2012, bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať krivka nárastu „digitálnych domácností“. „Dnes má televízor v ČR približne 3,8 milióna domácností,“ dodáva J. Kramosil.