Digitálne vysielanie čoskoro aj na Slovensku

Krátka správa

Plán prechodu z terestriálneho na digitálne televízne (ale i rozhlasové) vysielanie bude na Slovensku vydaný ako záväzná platná norma. V zmysle legislatívneho procesu ho Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich internetových stránkach a až do 22. januára 2008 je možné verejne ho pripomienkovať. Účelom predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie v SR v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní, ktoré vychádzajú z medzinárodných záväzkov vo vzťahu k Európskej únii.

TÚ SR návrh v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. „Úrad sa snažil v maximálnej možnej miere akceptovať všetky pripomienky, ktoré dostal ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania, avšak v niektorých prípadoch boli neprijateľné,“ povedal hovorca Roman Vavro. Príkladom sú návrhy, ktoré išli nad rámec zákona, ale najmä pripomienky ku konečným termínom uvedenia do prevádzky jednotlivých multiplexov.

Podľa hovorcu Vavra si Slovensko nemôže dovoliť odsúvať termíny pre spustenie digitálneho vysielania. „Ak by sme to urobili, riskujeme, že terajší analógový signál na našom území bude rušený digitálnym vysielaním zo susedných krajín a ľudia by tak nemohli sledovať televíziu vôbec,“ vysvetľuje. Preto sa musíme do prechodu pustiť čo najskôr, aby sme boli schopní spustiť digitálne vysielanie porovnateľne s okolitými štátmi.

Už v lete sa TÚ SR zaoberal pripomienkami odborných inštitúcií, napr. Výskumného ústavu spojov. Spoločné stanovisko prezentovali aj generálni riaditelia všetkých štyroch televízií. Tí dokonca v auguste prezentovali vlastnú verziu plánu prechodu, ktorú si zástupcovia Úradu preštudovali, posúdili ju a niektoré časti z nej prevzali do svojho oficiálneho návrhu. Prvý návrh pritom uzrel svetlo sveta už v súvislosti s prípravou zákona o digitálnom vysielaní koncom roka 2006.

Podľa pravidiel, ktoré jednotne stanovila Európska komisia a ktoré sme akceptovali v čase nášho vstupu do EÚ, je cieľom plánu zabezpečiť, aby aj na Slovensku fungovalo digitálne rozhlasové a televízne vysielanie najneskôr do konca roka 2011. Ešte rok by sa malo vysielať aj analógovo, čo by malo občanom poskytnúť dostatočný časový priestor na prípravu. Analógové vysielanie by sa totiž do konca roka 2012 malo úplne zastaviť a najneskôr vtedy začne fungovať aj verejnoprávne digitálne vysielanie. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca a podobne.

Pripomienky možno zasielať do 22. januára na adresu legal@teleoff.gov.sk.