Dovoz umeleckých diel, artefaktov či starožitností do Únie bude pod drobnohľadom

Ukradnutý artefakt z Indie. [TASR/AP Photo/Caleb Jones]

V Únii  prešla dohoda o predchádzaní nezákonnému obchodu s kultúrnymi artefaktmi. Niektoré z nich budú potrebovať nové licencie.

Európska komisia privítala v stredu (19. decembra) politickú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Radou EÚ, teda členskými štátmi, týkajúcu sa predchádzania nezákonnému obchodu s tovarom kultúrneho charakteru. Ide najmä o snahu zabrániť financovaniu terorizmu.

Komisia medziinštitucionálnu dohodu považuje za dôležitý krok v plnení jej akčného plánu na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu. Pravidlá dohody stanovujú, že členské štáty EÚ budú môcť zasiahnuť proti nezákonnému obchodu s tovarom kultúrneho charakteru, ak sa tento tovar dováža z krajín mimo EÚ do priestoru Únie.

Parlament a Rada EÚ prijali predbežnú dohodu minulý týždeň v Štrasburgu, v stredu (19. decembra) ju oficiálne schválili stáli predstavitelia EÚ (COREPER) na stretnutí v Bruseli.

Zároveň v EÚ dochádza k novému vymedzeniu pojmu „tovar kultúrneho charakteru“ pri dovoze širokej palety predmetov – archeologické nálezy, pozostatky historických pamiatok, rukopisy a vzácne knihy, umelecké diela či zbierky a starožitnosti.

Európsky súd: Online fotografiu nemožno bez súhlasu autora opätovne použiť

Fotograf na európskom súde zažaloval školu, ktorého žiačka v referáte použila jeho voľne dostupnú fotografiu z iného portálu. Európsky súd rozhodol, že hypertextový odkaz na pôvodné umiestnenie obrázku ako autorská referencia nestačil.

Zisky nesmú financovať terorizmus

Podľa vyjadrenia eurokomisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierra Moscoviciho nové pravidlá pomôžu EÚ v boji proti nezákonnému obchodu s tovarom kultúrneho charakteru, ktorý sa často využíva ako zdroj financovania teroristov a organizovaného zločinu.

„Je neakceptovateľné, aby teroristi kradli tovar kultúrneho charakteru z ohrozených oblastí sveta, nezákonne ho predávali a zo ziskov financovali útoky na európskych občanov. Túto hrozbu musíme zastaviť,“ uviedol komisár v správe pre médiá.

Kontroverzná smernica o autorských právach prešla na druhý raz

Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá posilňuje práva autorov a médií zoči-voči digitálnym gigantom.

V EÚ sa už uplatňujú zákazy týkajúce sa dovozu tovaru z Iraku a zo Sýrie, ale neexistuje žiadny všeobecný rámec EÚ pre dovoz tovaru kultúrneho charakteru z ďalších krajín.

Spoločnými pravidlami EÚ sa zabezpečí jednotný prístup v prípade dovozu tovaru kultúrneho charakteru na vonkajších hraniciach Únie. Colné orgány budú mať tiež právomoc zhabať a zadržať tovar, ak nie je možné preukázať, že bol predmetný tovar kultúrneho charakteru vyvezený zákonne.

Dovozné licencie

Zavádza sa tiež nový systém udeľovania licencií na dovoz archeologických predmetov a prvkov z rozobratých pamiatok. Dovozcovia budú musieť získať dovozné licencie od príslušných kultúrnych orgánov v EÚ ešte predtým, než budú môcť doviezť takýto tovar do Únie.

Členské štáty EÚ budú musieť zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie pre tých, ktorí nedodržiavajú pravidlá, a to najmä pre každého, kto predloží nepravdivé vyhlásenia, alebo poskytne falošné informácie.

Dohodu medzi inštitúciami EÚ musí teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ, na technickej úrovni ešte treba dohodnúť potrebné vykonávacie pravidlá a procedurálne kroky.