DVB-H televízia v mobiloch

Po dlhých diskusiách sa Európska komisia 17. marca rozhodla podporiť štandard mobilnej televízie Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H). Stalo sa tak aj napriek silnému nesúhlasu zo strany niektorých vplyvných firiem. Napríklad Microsoft a Siemens vyvíjali alternatívny štandard DMB (Digital Multimedia Broadcasting), ktorý sa považuje za najvážnejšieho konkurenta DVB-H.

Výber jednotného štandardu zabezpečí, aby mohol európsky spotrebiteľ využívať službu mobilnej televízie všade bez ohľadu na to, v ktorej členskej krajine sa nachádza. Rozhodnutie Komisie znamená, že DVB-H bude zapísaný do zoznamu oficiálnych noriem EÚ. Je to ďalší krok k harmonizácii trhu s mobilnou komunikáciou.

Konkurencia DVB-H má však dvere k trhu naďalej pootvorené. Rozhodnutie nemá charakter povinného prevzatia štandardu, nakoľko sa členské štáty môžu slobodne rozhodnúť, ktorý štandard, resp. štandardy podporia. DVB-H však Komisia postavila do role akéhosi privilegovaného štandardu.

Pilotnou skúškou európskeho štandardu DVB-H bude Európsky futbalový pohár, o ktorý sa bude hrať v júni. Olympijské hry v auguste môžu rovnakým spôsobom stimulovať ďalšie rozširovanie mobilného TV vysielania. Impulzom pre rozvoj mobilného vysielania sú totiž športové udalosti, myslí si komisárka Viviane Reding.

Ustanovenie jednotného európskeho štandardu je dôležité aj z hľadiska zahraničia. Môže povzbudiť tretie krajiny, aby sa rozhodli vybrať rovnaký štandard, aký používajú všetky členské krajiny EÚ. “Myslíme si, že máme šancu zopakovať úspech so štandardom GSM pre mobilné telefóny”, tvrdí Martin Selmayr, hovorca komisárky Reding. GSM ako prví začali využívať Európania, po čom sa rýchlo rozšíril do celého sveta.

Hodnota trhu s mobilnou televíziou by sa mala do roku 2011 vyšplhať nad 20 mld. eur. Predpokladá sa, že služby mobilnej televízie bude používať na celom svete asi pol miliardy ľudí.

Pozície

Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, povedala: “Na to, aby sa v Európe presadila mobilná televízia, musí byť najskôr jasne vyriešená otázka technológie. Preto som rada, že dnešným rozhodnutím, ktoré Komisia prijala v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom, EÚ schvaľuje DVB-H ako preferovanú technológiu pre pozemné mobilné vysielanie”.

Quentin Howard, prezident WorldDMB, sa ešte v júli 2007 vyjadril na adresu snahy Komisie o jednotný štandard nasledovne: “Občania Európy a ekonomika nezískajú z intervencie Komisie, ktorá obmedzí technológiu a inovácie”. Dodal, že WorldDMB vždy podporoval používanie viacerých štandardov súčasne, teda ako DMB, tak i DVB-H.