EÚ chce konkurovať Hollywoodu

Media Mundus je meno nového projektu, do ktorého vkladá Európska komisia nádej, že pomôže exportovať európske filmy do zahraničia. Do roku 2011 by naň mal byť vyčlenený rozpočet vo výška približne 60 mil. eur.

Hoci má byť projekt oficiálne otvorený pre kohokoľvek, je verejným tajomstvom, že má pomôcť predovšetkým európskej kinematografii lepšie konkurovať filmom natočeným v americkom Hollywoode. V roku 2007 získala 60-pecentný podiel na európskom trhu práve americká filmová tvorba.

Európa nedokáže predať svoje filmy nielen v EÚ, ale ani v zahraničí. Podľa štatistík Európskej komisie si európska tvorba dokázala získať len 2-5% svetového trhu.

Cieľom programu Media Mundus je zviditeľniť európske filmy prostredníctvom zmlúv s tretími krajinami. Hovorca komisárky pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingovej povedal, že Komisia chce filmy exportovať predovšetkým do Kanady, Austrálie, Japonska, Indie a Číny.

Dominanciu hollywoodskych filmov by mali zmierniť aj mimoeurópske filmy z Kanady a Japonska. Komisia navrhuje užšie spolupracovať s týmito krajinami a do úvahy pripadá aj možnosť spoločnej koprodukčnej tvorby.

Program je v súčasnosti otvorený verejnému pripomienkovaniu, ktoré skončí 15. júna. Komisia doteraz do pilotného projektu testovania funkčnosti investovala 2 mil. eur. Testovacia fáza by mala prebiehať aj počas nesledujúcich dvoch rokov s tým, aby sa program mohol spustiť v roku 2011.

Media Mundus nesie meno po predošlom úspešnom programe „Media“, ktorého cieľom bola podpora domácej európskej tvorby v členských krajinách EÚ. Zdieľa model študijnej mobility Erasmus Mundus v tom zmysle, že je prístupný aj pre subjekty nepochádzajúce z členských krajín.