EÚ nevie komunikovať. Zlyhala Margot?

Komisárka Margot Wallstrőm sa opätovne vracia k dedičstvu Plánu D. Vo svojom prejave počas prednášky „Paul Henri Spaak“ povedala, že po írskom „nie“ je potrebné, aby sa stratégie vlád opätovne zamerali na „načúvanie, vysvetľovanie a decentralizáciu“ a stanovili si svoje priority v oblasti komunikácie.

„Áno, naplno využijem atmosféru malej krízy. Samozrejme, je podnetom využiť súčasný moment,“ odpovedala Wallstrőm na otázku portálu EurActiv, či nie je zastavenie ratifikačného procesu príležitosťou pre predstavenie novej komunikačnej stratégie Komisie. Bola to práve slabá komunikácia, ktorú mnohí európski politici označili za dôvod, prečo írski voliči nedávno odmietli ratifikovať Lisabonskú zmluvu (EurActiv 16/06/08).

Novým spôsobom komunikácie by sa mal stať internet. Hoci „tradiční lídri zvyknú používať tradičné kanály“ komunikácie, komisárka prisľúbila diskutovať viac o online možnostiach vyjadrovania názoru. Nové technológie zohrávajú v komunikácii kľúčovú rolu, myslí si.

Napriek odhodlaniu komunikovať Wallstrőm priznala, že nemožno očakávať okamžité výsledky: „Je nemožné dosiahnuť okamžité riešenie. Musíme investovať v dlhodobom hľadisku. Musíme zvážiť nové metódy, ako napríklad verejné konzultácie a vytváranie sietí médií. Potrebujeme skutočné diskusie a [musíme byť] otvorení kontroverznosti.“

Komisárku Wallstrőm jej kritici často označujú za najzbytočnejšiu bruselskú političku. Hoci vniesla do komunikácie Bruselu niekoľko noviniek, nestretli sa s príliš veľkým ohlasom. Ako prvá z európskych lídrov začala v roku 2005 blogovať, o dva roky neskôr podnietila vytvorenie kanálu „EU Tube“ v rámci platformy YouTube (EurActiv 09/11/08).

V európskych kruhoch spomedzi všetkých jej iniciatív výraznejšie zarezonoval snáď len Plán D, ktorý bol prvou reakciou na odmietavé ratifikačné referendá vo Francúzsku a Holandsku v roku 2005 (EurActiv 11/12/07). Počas decembrovej hodnotiacej konferencie podpredsedníčka Komisie prisľúbila pokračovanie Plánu D:

  • Jedným z nasledujúcich projektov bola napríklad spolupráca portálu Blogactiv.eu a Európskeho hnutia, ktoré vytvorili priestor pre výber „60 myšlienok pre Európu“ (EurActiv 20/02/08).
  • Iným príkladom je nedávny program Debate Europe, v rámci ktorého sa aj slovenské mimovládne organizácie mohli do konca júna 2008 uchádzať o podporu z balíka 50 tis. eur na organizovanie verejných diskusií o budúcnosti EÚ (EurActiv 21/05/08).