Eurobarometer: Európania potvrdili, že majú blízko ku kultúre

Krátka správa

Tieto výsledky prináša najnovší prieskum zo série Eurobarometer, ktorý bol zameraný na kultúru a zber údajov sa uskutočnil vo februári a v marci. Zúčastnilo sa na ňom 26 tisíc respondentov z 27 členských krajín EÚ a všetkých vekových kategórií.

Tieto výsledky boli prezentované na prvom Európskom kultúrnom fóre, ktoré sa zajtra končí v Lisabone. Spoločne na ňom o dôležitosti kultúry diskutujú podnikatelia, zástupcovia kultúrnych inštitúcií a politici.

Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru a mládež Ján Figeľ zdôraznil príznačnosť výsledkov: „Náš kontinent je požehnaný kultúrnym bohatstvom a tento prieskum dokazuje, že Európania si to uvedomujú a cenia. Pre mňa to znamená, že kultúra sa musí dostať do centra pozornosti európskeho projektu. Pre politikov členských krajín to je tiež jasný dokaz – treba dať viac prostriedkov na kultúrne výmeny, aby sme podporili vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpekt. Toto je ešte dôležitejšie v súvislosti s tým, že budúci rok je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu.“

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu: 

–          89% opýtaných povedalo, že kultúre by mala byť venovaná väčšia pozornosť na európskej úrovni,

–          88% opýtaných si myslí, že kultúrne výmeny sú dôležité a vyzvali Európsku úniu, aby viac iniciovala kultúrne výmeny, ktoré by podporili medzikultúrny dialóg v rámci EÚ,

–          77% Európanov považuje kultúru za dôležitú súčasť svojho života,

–          76% respondentov považuje kultúrnu rôznorodosť za dôležitú charakteristiku EÚ, ktorá zároveň pomáha zvýšiť celosvetový vplyv európskej kultúry,

–          67% opýtaných si myslí, že v porovnaní s inými svetadielmi máme viac spoločných kultúrnych čŕt,

–          58% respondentov má pozitívny názor na vplyv globalizácie na európsku kultúru, pretože takto získava väčšiu dynamiku, čím zvyšuje svoj vplyv vo svete.

Európska komisia vníma výsledky tohto prieskumu ako jasnú podporu jej súčasných postojov ohľadom kultúrnej politiky, vyjadrených aj v Oznámení o Európskom programe pre kultúru, v ktorom Komisia vyzvala členské štáty, aby venovali viac pozornosti dôležitosti kultúry pre (1) zvýraznenie medzikultúrneho dialógu, (2) podporu kreativity a inovácií v európskom podnikateľskom priestore a (3) vzťahy Európskej únie so zvyškom sveta.